Tina Drud Due – University of Copenhagen

English > Staff > Tina Drud Due

Tina Drud Due  

PhD student, cand.scient.san.publ.

The Research Unit for General Practice
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-27167
E-mail: tina.due@sund.ku.dk

I am interested in the organising of the health care system's initiatives for citizens with chronical illnesses and also in the cooperative relationships that are relevant in that connection. I also take an interest in the implemetation of new initiatives aimed at organisations. Previously, I have worked with assessment and implementation in municipal health centers as well as cooperative relationships and organisation of the municipal initiatives for citizens with chronical illnesses. At present time, my area of focus is the organisation of general practice in relation to patients with chronical illnesses, and how general practice is being supported in the development of this area. I primarily use qualitative methods with interviews, focus groups, and observation, but I also work with randomised, controlled studies and survey studies.

Current research

·    PhD study about facilitation as a development tool in general practice.

·    A study of loneliness and social reltaions among patients in general pracice and the doctors' knowledge about it.

Publications

·    Due TD, Thorsen T, Kousgaard MB,  SD Volkert, Waldorff FB. The effectiveness of a semi-tailored facilitator-based intervention to optimise chronic care management in general practice: a stepped-wedge randomised controlled trial. BMC Family Practice 2014 15:65.

·    Thorsen T, Due TD, Kousgaard MB, Waldorff FB: Evaluering af Facilitatorordningen i Region Hovedstadens kronikerprogram. Forskningsenheden for Almen Praksis i København, december, 2012. [Rapport til Region Hovedstaden]

·    Due TD. Hvem falder fra rehabiliteringen? - En litteraturgennemgang af, hvad der kendetegner de deltagere, der falder fra rehabilitering inden for diabetes-, KOL- og hjertesygdom. TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København, april 2011.

·    Aarestrup AK, Due TD og Juel K. Evaluering af loven om røgfri miljøer - lov nr. 512 af 6. juni 2007. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sundhedsstyrelsen, august 2009.

·    Grew J, Due TD og Curtis T. Afsluttende evalueringsrapport for Projekt Sundhedscenter 2007-2008, Haderslev Kommune. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 2009

·    Due TD. Anden præmie for prisopgave om kommunale sundhedscentre. Udskrevet af Helsefonden. December 2008.

·    Due TD, Waldorff SB, Aarestrup A, Laursen B og Curtis T. Sundhedscentre i Danmark – organisering og samarbejdsrelationer. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, september 2008.

·    Aarestrup AK, Due TD og Kamper-Jørgensen F. De kommunale sundhedspolitikker i Danmark – en kortlægning. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, oktober 2007.

·    Due TD og Curtis T. Ekstern evaluering af projektet ”Sammenhængende indsats for kronisk syge”. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, september 2007.