Alexandra Brandt Ryborg Jønsson – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Alexandra Brandt Rybor...

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson

Ph.d.-studerende, Cand.scient.anth.

 

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-37304
E-mail: alexandraj@sund.ku.dk

Aktuel forskning

Jeg er ansat som erhvervs-ph.d.-stipendiat på projektet At finde sin vej med multisygdom - Et medicinsk antropologisk studie af brugerinddragelse i almen praksis og ældre multisyges self-care, med særligt fokus på kønsperspektiver. Projektet er et samarbejde mellem Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet og Forskningsenheden for Almen Praksis, KU.

Forekomsten af multisygdom er stigende. Multisygdom har stor indflydelse på patientens hverdagsliv, da patienter med multisygdom oplever nedsat livskvalitet, samtidig med at smerter og træthed stiger med antallet af sygdomme. Multisygdom påvirker patientens funktionsevne i negativ retning, og giver øget mortalitet samt øget risiko for at udvikle nye sygdomme. Det har konsekvenser for samfund og sundhedsvæsen, blandt andet i kraft af et øget sundhedsforbrug og deraf økonomiske omkostninger.

Projektet vil undersøge, hvordan brugerinddragelse i almen praksis kommer til udtryk, og hvordan brugerinddragelse indvirker på ældre med multisygdoms self-care og hverdagsliv.  For den praktiserende læge opleves patienter med flere samtidige kroniske eller langvarige sygdomme som ressourcekrævende. Arbejdsbyrden stiger med antallet af sygdomme, hvilket fører til tidsmangel og giver lægen en følelse af manglende kompetencer, og at disse patienter er vanskelige at indpasse i kliniske vejledninger.  Self-care er den multisyges handlinger foretaget i forbindelse med multisygdom med henblik på at håndtere sine sygdomme, øge sin sundhed og/eller skabe et bedre hverdagsliv. Det er forventet, at multisyges self-care vil være særligt kompliceret netop fordi, der er flere sygdomme at tage hensyn til, og det gør det særligt interessant at se på de løsningsmodeller, som patienter med multisygdom anvender.

Projektet inddrager brugere i alle dele af forskningsprocessen, som informanter, partnere og vejledere. Bevæggrunden for brugerinddragelse i forskning er, at personer med førstehåndsviden om sygdom, en viden der bygger på en kropslig erfaring, kan bidrage med perspektiver, erfaringer og værdier og derved sikre, at forskningsprojektets problemstillinger er repræsentative og relevante for målgruppen.

Publikationer

  • Pedersen L, Wandel A, Freil M & Jønsson A: ”Sådan ligger landet. En oversigt over brugerinddragelse” I: Ugeskr Læg (Submitted)
  • Jønsson ABR ”En familie bliver til. Om kostbehandling som optimeringsproces for familiens socialitet” I: Tidsskrift for Antropologi (2014)
  • Ørtenblad L, Jønsson ABR & Meillier L (in review) ”Komplekse liv. Patientinddragelse som vej til et bedre hverdagsliv for multisyge?” I: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund
  • Jønsson ABR et al. (submitted) “Barriers and Challenges to User Involvement in Danish Hospitals, a mixed method study” In: Health Expectations
  • Freil M, Wandel A, Pedersen L, Jønsson ABR, Nyborg MG ”Læger og Sygeplejerskers forståelser af patientinddragelse. En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler”. Rapport, København: Danske Patienter (2014)
  • Jønsson ABR, Nyborg MG, Pedersen V, Pedersen L, Wandel A & Freil M ”Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse. En kvalitativ undersøgelse”. Rapport, København: Danske Patienter (2013)
  • Jønsson ABR ”Madmagi. At spise sig ud af en adfærdsforstyrrelse”. I: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund (2011)