Annette Sofie Davidsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Medarbejdere > Annette Sofie Davidsen

Annette Sofie Davidsen

Lektor, assisterende forskningsleder, speciallæge i almen medicin, ph.d., dr.med.

 

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-37524
E-mail: adavid@sund.ku.dk

Jeg har været praktiserende læge i mange år og har altid været interesseret i patienter med psykisk lidelse. En stor del af den praktiserende læges arbejde består i behandling af disse patienter. Jeg har en psykoterapeutisk uddannelse og er uddannet supervisor. Fra 2005 til 2008 udførte jeg et kvalitativt ph.d.-studie, hvor jeg undersøgte, hvordan praktiserende læger forholdt sig til og udførte samtaleterapi med patienter, som havde psykiske eller emotionelle problemer. Mine primære forskningsmæssige interesseområder er læge-patientforholdet, psykologiske teorier og begreber som er relevante for almen praksis, samt barrierer og facilitatorer for en tværsektoriel behandling af patienter med psykisk eller funktionel lidelse. Jeg er interesseret i grænselandet mellem almen praksis og psykiatri med et fokus på at skabe et fælles sprog og brugbare begreber. I den forbindelse arbejder jeg med begrebet mentalisering. Jeg er også interesseret i filosofiske og sociologiske teorier, som har relation til sygdomsbegrebet og psykiatrisk behandling og teorier om forbindelsen mellem kropslige og mentale symptomer og lidelser samt udvikling af kvalitative metoder til undersøgelen heraf.

Gennem de senere år har jeg udført forskning, hvor jeg undersøger etableringen af forståelse mellem læge og patient, især patienter med depression, og forståelsen og samarbejdet på tværs af sektorer, når det drejer sig om patienter med psykisk lidelse. Jeg samarbejder med sprogpsykologer og organisationsforskere, og vi bruger såvel lingvistiske metoder som konversationsanalyse og systemisk funktionel lingvistik som forskellige implementeringsteorier, blandt andet Normalisation Process Theory.   

Uddannelse

Speciallæge almen medicin
Specialist i psykoterapi
Ph.d. 2008
Dr.med. 2013

Primære forskningsområder

Grænseområdet mellem almen praksis og psykiatri, udvikling af begreber
Shared care mellem almen praksis og psykiatri
Forståelse af patienter med psykisk lidelse
Depressionsbegrebets fænomenologi
Mentaliseringsbegrebet

Forskningsprojekter

Forståelser af depression
Collaborative care. Effekten af en brobyggende behandling mellem almen praksis og psykiatri for patienter med angst og depression. Kvalitativt studie af vilkår, processer og organisatoriske konsekvenser
Forståelse og tværsektoriel behandling af patienter med generaliserede smerter