Anni Brit Sternhagen Nielsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Medarbejdere > Anni Brit Sternhagen N...

Anni Brit Sternhagen Nielsen

Associeret seniorforsker, politolog, sygeplejerske, ph.d.


 

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Mobil: +45 2513 0549
E-mail: annibrit@sund.ku.dk


Jeg arbejder på Forskningsenheden som underviser i forskningstræning for læger i hoveduddannelse til specialet almen medicin i Region Øst. Desuden arbejder jeg sammen om projekter med kollegaer og studerende på Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin. Disse er bl.a.. ændring i selvvurderet helbred (SRH) over 20 år i forhold til ændringer i kliniske parametre, ændring af SRH blandt patienter med diabetes, validering af plejehjemsalgoritme, projektvalg i forskningstræningen, antibiotikavalg til blærebetændelse hos kvinder – er det ens i Europa?

Som forsker er jeg især interesseret i sundhed og helbred blandt bl.a. hjemvendte soldater fra missioner i udlandet, i befolkningen og blandt syge patienter. Jeg har stor interesse i begrebet ”selvvurderet helbred” og hvilken betydning det har for fremtidig sygdom og død – samt i det hele taget, hvad kan man bruge begrebet til i klinikken. Derudover er mine interessefelter hvordan patienter håndterer behandlingen og oplever livet med sygdom.

Uddannelser
Ph.d. i sundhedsvidenskab
Cand.scient.pol.
Sygeplejerske

Ansættelser
2013-    Seniorforsker i Videncentret i Veterancentret, Ringsted
2011-2013    Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet (forsker, underviser, pædagogikum)
2007-2010    Center for Sundhedsforskning i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, SDU (forsker og temakoordinator samt underviser på Grønlands Universitet, konsulent hos Novalis)
2007-2009    Administrator/akademisk medarbejder i forskningstræningen for læger i hoveduddannelsen til specialet almen medicin, Forskningsenheden for Almen Praksis, København
2004-2007    Forskningsenheden for Almen Praksis, København (post.doc. og akademisk medarbejder)
1999-2004    Forskningsenheden for Almen Praksis, København (ph.d.-studerende)
1998-1999    Forskningsenheden for Almen Praksis, København (forskningsassistent)
1987-1995    Sygeplejerske og faglige udvalgshverv
 
Primære forskningsområder

  • Patienters håndtering af sygdom og symptomer bl.a. blandt hjemvendte soldater, patienter med diabetes
  • Betydningen af folks selvvurderede helbred (SRH) for fremtidig brug af sundhedsydelser, sygdom og død
  • Uddannelsesforskning
  • Infektioner


Eksempler på igangværende projekter

Selvvurderet helbred: Uafhængig prædiktor for total dødelighed og død af iskæmisk hjertesygdom. Forløbsanalyse af selvvurderet helbred gennem 20 år af 1936-populationen i Glostrup helbredsundersøgt ved 40, 45, 51 og 60-års alderen