Lise Dyhr – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Lise Dyhr

Lise Dyhr

Seniorforsker, praktiserende læge, ph.d.

 

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

E-mail: lisedyhr@sund.ku.dk


Uddannelser
Cand. med. 1984, speciallæge i almen medicin 1998, ph.d. 1997

Primære forskningsområder
Sundhedstjenesteforskning, især med fokus på kvalitative aspekter , forskningsvejledning, projektledelse

Mit primære interessefelt er udforskning af mødet mellem praktiserende læge og patient. F.eks. spørgsmål om, hvorledes vi kommunikerer med patienten, hvorledes andre faktorer end det vi siger er på spil, og hvorledes vi håndterer disse udfordringer på den fagligt set mest optimale måde. Jeg har haft særlig interesse i lægers møde med indvandrerpatienter. De senere år har mit fokus været mere bredt og drejet sig om mødet med socialt udsatte patienter, hvor man bl.a. kan stille sig spørgsmålet: hvem og hvad er sårbare(t), og hvor skal der gøres en indsats?

Aktuelt forskningsprojekt
Praktiserende lægers fortællinger anvendt som metode i kvalitetsudviklingen af almen praksis