Elisabeth Søndergaard – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Elisabeth Søndergaard

Elisabeth Søndergaard

Ph.d.-studerende, antropolog

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-27148
E-mail: elisab@sund.ku.dk

Uddannelse
Cand.scient.anth.

Jeg er uddannet antropolog med speciale i medicinsk antropologi.
Tidligere har jeg beskæftiget mig med forskellige forståelser af psykisk sygdom og behandlingspræferencer i sydøst afrikanske kontekster samt blandt indvandrergrupper i Danmark.

Interesseområder
Mine interesseområder er børns sundhed, udsatte grupper i sundhedssektoren, læge-patientforholdet og situationelle sygdomsforståelser.

Aktuel forskning

Erhvervs-ph.d.-projektet: Sociale relationers betydning for børns sundhed. En antropologisk undersøgelse af sociale sammenhænges betydning for udvikling af sygdom blandt børn på Lolland-Falster.
I samarbejde med programmet ’Broen til bedre sundhed’ under Region Sjælland arbejder jeg på et ph.d.-projekt, som skal se nærmere socioøkonomisk udsatte børns sociale relationer. Med udgangspunkt i forskning der viser, at nærende sociale relationer kan opveje eksisterende risikofaktorer for sygdom, er formålet med dette projekt at undersøge, hvordan socioøkonomisk belastede børns fysiske og psykiske helbred hænger sammen med karakteren og antallet af deres sociale relationer.

Projektet er et antropologisk Mixed methods studie. Den kvalitative del består hovedsagelig af deltagerobservation og interviews, mens den kvantitative del inddrager registerdata kombineret med data fra den forestående befolknings- og familieundersøgelse på Lolland-Falster.

Projektets resultater forventes at bidrage til en mere nuanceret forståelse af børns risiko for at udvikle sygdomme. Ved at få et bedre kendskab til problemstillinger på området bliver det muligt at identificere forhold, der påvirker børns sundhed negativt, men ligeledes faktorer der kan fungere som ressourcer, således at en potentiel negativ udvikling undgås.

Øvrige projekter:

Følgeforskning på DanChild-projektet
På Forskningsenheden arbejdes der - i tæt samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, og Dansk Selskab for Almen Medicin - for øjeblikket på at udvikle en dansk almenmedicinsk børnekohorte, DanChild. Ved at indsamle information allerede fra den første svangreundersøgelse og frem til barnets sidste børneundersøgelse, vil kohorten give kendskab til livsvilkår og eksponeringer fra den tidlige graviditet og op gennem barnets fem første leveår. Vi kan således få indblik i de tidlige forhold, der har størst betydning for et sundt liv. Følgeforskningen kigger nærmere på de samarbejdsmetoder, der bliver anvendt under udarbejdelsen af projektet.