Anette Hauskov Graungaard – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Anette Hauskov Graungaard

Anette Hauskov Graungaard

Postdoc, praktiserende læge, ph.d.

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-37519
E-mail: angra@sund.ku.dk

Aktuel forskning

Mit primære forskningsområde er sundhed, sygdom og sociale forhold hos børn og relationerne imellem disse. Jeg er særlig interesseret i familier med sygdom eller handicap i familien, forældres reaktioner når de får et handicappet barn, eller børns reaktion og helbred når en af deres forældre er syge.
I min ph.d afhandling har jeg interviewet forældre til svært handicappede børn igennem en årrække og fokuseret på diagnosens betydning, oplevelsen af mødet med sundhedsvæsenet og socialvæsenet, med særligt fokus på eventuelle negative effekter af at blive patient eller klient og jeg har beskrevet coping og ressource-dannelse under langvarig stress og belastning i disse familier. Videre beskæftiger jeg mig med smerter hos børn, betydningen af smerter, sammenhænge med barnets livsvilkår og behandlingen af disse børn i almen praksis. Jeg arbejder også med gynækologiske problemstillinger i almen praksis, med særlig fokus på henvendelser fra asymptomatiske unge kvinder og deres forestillinger om gynækologisk tjek. Endelig har jeg et medicinsk-pædagogisk forskningsprojekt om medicinstuderendes udbytte af tidlig patientkontakt. Jeg arbejder både med kvalitative metoder med individuelle interviews og fokusgrupper og kvantitativt med anvendelse af spørgeskemaer.
Samarbejde med det nordiske almenmedicinske børneforskningsnetværk.

Ph.d.-afhandling

How do they manage?
The development of a theory of resource-creation through a qualitative study of parents of  a severely disabled child.

Afhandlingen kan ses her.

Aktuelle projekter:

- Børns helbred og trivsel når en forælder er alvorligt syg - et mixed method studie af 8-15 børn, når en forælder har cancer

- Smerter hos skolebørn

- Danchild

Undervisning og vejledningsområder

Undervisning på medicinstudiet 1. og 12. semester.

Undervisning på forskningstræningen for specialeuddannelsen i almen medicin.

Supervision af medicinstuderende, praksisreservelæger og uddannelsesamanuenser i almen praksis.

Klinisk arbejde

Deltidsansat i APU-klinikken ved Københavns Universitet 

Udvalgte publikationer