Gritt Overbeck – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Medarbejdere > Gritt Overbeck

Gritt Overbeck

Ph.d.-studerende, cand.mag. i sprogpsykologi


Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-37520
E-mail: gritt.overbeck@sund.ku.dk

 

Aktuelt Forskningsprojekt

Pr. 1. marts 2014 indskrevet som ph.d.-studerende med nedenstående projekt:

Implementering af collaborative care for patienter med angst og depression

De fleste patienter (mere end 90 %) som får behandling for angst eller depression, behandles i almen praksis. Studier fra andre lande har vist, at collaborative care (cc), dvs. en brobyggende behandling mellem almen praksis og psykiatrien, for patienter med angst og depression, har positive effekter. I 2014 introduceres en dansk model af cc (’Collabri’) for angst og depression. I modellen deltager care managers (typisk psykiatriske sygeplejersker) i behandlingen i almen praksis. Interventionen omfatter 80 almene praksisser og 3.300 patienter i Region Hovedstaden og Region Nordjylland, og effekten af interventionen i en dansk kontekst undersøges i et randomiseret studie. Dog er der samtidigt behov for kvalitative undersøgelser af hvordan interventionen implementeres og hvilke udfordringer der opstår i den forbindelse.

I ph.d.-projektet undersøger jeg de vilkår, processer og organisatoriske konsekvenser i forbindelse med implementeringen af cc-programmet.  Projektet fokuserer særligt på mødet mellem cc-programmet og almen praksis; hvordan cc-programmets forskellige antagelser og virkemidler relaterer til eksisterende forståelser, teknologier, roller og arbejdsrutiner i almen praksis.

Studiet er kvalitativt og den teoretiske ramme er Normalization Process Theory, som er et redskab til at forklare hvordan nye interventioner (som fx cc-modellen) bliver indlejret i en eksisterende praksis, og hvordan den gøres til en del af hverdagsrutinen.