Helena G. Nielsen – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Helena G. Nielsen

Helena G. Nielsen

Forskningsassistent, speciallæge i almen medicin

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 22643262
E-mail: helenani@sund.ku.dk

 

Interesseområde

Mit primære fokus er på gruppesupervision af praktiserende læger og hvilken betydning det har i forhold til professionel udvikling. Undersøgelsen har bestået i et kvalitativt studie, hvor jeg har fulgt 3 forskellige supervisionsgrupper, samt en spørgeskemaunder-søgelse af et repræsentativt udvalg af de praktiserende læger i Danmark.

Tidligere arbejde

Jeg har indtil nu fået publiceret 3 videnskabelige artikler og adskillige artikler i Månedsskrift for Almen Praksis.

Perspektiverne, jeg har brugt i de kvalitative artikler, har været: Betydningen af grupperne i forhold til forebyggelse af udbrændthed, samt hvilken betydning det har haft for behandling af psykiske og psykiatriske problemstillinger, når supervisor er psykiater. I spørgeskemaundersøgelsen har jeg set på udbredningen og den generelle brug af supervisionsgrupper i Danmark.

Nuværende arbejde

Jeg har flere artikler i støbeskeen til Månedsskriftet og arbejder på flere videnskabelige, artikler hvor jeg vil beskæftige mig med kønsperspektivet, et professionsperspektiv og et læringperspektiv. Hvis der er nogen, der har lyst til at være med om nogle af disse, er I velkomne til at kontakte mig.

Link til publikationsliste