Kirsti Malterud – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Kirsti Malterud

Kirsti Malterud

Professor, læge, ph.d.

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-37523
E-mail: kirsti.malterud@isf.uib.no


Min hovedinteresse er kvalitative studier om pasienters og praktiserende legers erfaringer med kronisk sykdom, særlig for pasienter fra ulike marginaliserte grupper eller med helseplager som har lav medisinsk status. Jeg ønsker å bidra til å utvikle kunnskap om symptomopplevelser for å forstå sykdomsopplevelse og sykdomsmekanismer og om disse pasientgruppers møter med sunnhetsvesenet for å finne ut hvordan helsetjenesten kan forbedres. Jeg ønsker også å flytte hovedfokus fra risiko til ressurser.

Primære forskningsområder
Medisinsk uforklarte plager og sykdommer, pasienters sterke sider, helse hos lesbiske kvinner, alkoholproblemer i allmennpraksis, fedme, metodeutvikling, fokusgrupper, forskningsveiledning.   

Aktuel forskning
Bl.a. prosjektet Levekår for lesbiske, homofile og bifile i Norge 2012. 

Link til hjemmeside

Link til igangværende projekter

Link til CV