Klaus Witt – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Medarbejdere > Klaus Witt

Klaus Witt

Lektor

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 2674 6899
Telefon (Sekretariat): +45 353-27171
E-mail: klwi@sund.ku.dk

Klaus Witt

 

Aktuel forskning

Struktureret evaluering af konsultationsprocessen i almen praksis
I forbindelse supervision og eksamination af lægestuderende evaluerer vi rutinemæssigt kvaliteten af konsultationer. Der er høj grad af overenstemmelse mellem eksaminatorer og censorer. Hvad er det, vi lægger vægt på, og hvor meget? En arbejdsgruppe på afdelingen er nået til pilotafprøvning af et skema til beskrivelse og evaluering af konsultationsprocessen. Skemaet tilstræber at bruge betydeligt færre items end f.eks. Calgary-Cambridge o.lign.

Forbedring af skriftig kommunikation fra sundhedsvæsenet til patienter
Sammen med Hanne Thorsen og John Brodersen: Et projekt med flere trin, hvor vi for øjeblikket interviewer lægmand om forståeligheden af de udtryk, der anvendes i indlægssedlerne i medicinpakninger med henblik på oprettelse af en database til brug senere i projektet.

Characteristics of demanding consultations in primary care as reported by doctors
Hvordan oplever læger konsultationen og hvilke faktorer karakteriserer de konsultationer, som læger oplever som krævende?

Undervisning og vejledningsområder

Prægraduat

  • Forskellige emner på 1. og 12. semester.

Postgraduat

  • Kurser i kritisk litteraturlæsning og evidensbaseret medicin
  • Læsemøder for afdelingens undervisere og tutorlæger

Uddannelse

speciallæge i almen medicin, ph.d.