Kirsten Lykke – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Kirsten Lykke

Kirsten Lykke

Postdoc, praktiserende læge, ph.d.

 

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

E-mail: klni@sund.ku.dk 

 

Uddannelser
Speciallæge i almen medicin.
Jeg har været tilknyttet Forskningsenheden siden 2004 som ph.d. studerende. Min afhandling ”The child Consultation in General Practice – getting insight into the child’s well-being” blev forsvaret og antaget den 23.06.2009.  Afhandlingen byggede på en kvalitativ undersøgelse bestående af fokusgruppediskussion, individuelle interviews og observation af konsultationer. Den teoretisk reference var D. Schöns teorier om Refleksiv praksis. Min fremtidige forskning har fokus på børn i almen praksis, specielt omkring forebyggelse og børn med psykosociale problemstillinger.

Fra 1988 til 2006 var jeg praktiserende læge i Holbæk, nu arbejder jeg på deltid i APU-klinikken (Almen Praksis på Universitet i København).

Primære forskningsområder
Børn i almen praksis
Forebyggelse og børn
Børn med psykosociale problemer
Omsorgssvigt
Den forebyggende børneundersøgelse

Aktuel forskning
Dialogen i børnekonsultation i almen praksis når barnet ikke trives emotionelt og socialt

Eksempel på vejlederarbejde
Stud.med. Martin Søholm Iversens kandidatspeciale