Mads Aage Toft Kristensen – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Mads Aage Toft Kristensen

Mads Aage Toft Kristensen

Ph.d.-studerende, speciallæge i almen medicin

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-37301
E-mail: mads.kristensen@sund.ku.dk    

Aktuel forskning

Når patienter ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer
De regionale forløbsprogrammer skal sikre kvalitet i behandling af kronisk sygdom på tværs af sundhedsvæsenet og beskriver, hvor og hvordan den enkelte patient med én kronisk sygdom bør behandles. Men nogle patienter bliver ikke behandlet, som forløbsprogrammet anbefaler, f.eks. hvis patienten fejler mere end en kronisk sygdom (multimorbiditet), og hvis det ikke er muligt for patienten at deltage i et specialiseret behandlingstilbud på sygehuset. Dette projekt vil undersøge, hvilken behandling disse patienter deltager i, og hvordan almen praksis, sygehus og kommune involveres. Projektet udføres som interviews med patienter og behandlere fra almen praksis, sygehus og kommune, og det vil give ny viden om og idéer til, hvordan behandlingen af den enkelte patient bedre kan tilrettelægges, når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer. Denne viden kan bruges konkret i kronikeromsorgen, men kan også bruges til interventionsforskning.

Øvrige interesseområder

Tilslutning til børnevaccinationsprogrammet
Mangel på praktiserende læger
Ulighed i adgang til sundhedstilbud i det primære sundhedsvæsen.