Susanne Reventlow – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Susanne Reventlow

Susanne Reventlow

Professor, forskningsleder, praktiserende læge, antropolog, dr.med.

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-27156
E-mail: susrew@sund.ku.dk


Præsentation:

Jeg blev færdiguddannet som praktiserende læge i 1987 og har gennem årene arbejdet som sådan i Slagelse og København sideløbende med, at jeg har forsket i almen praksis og taget en kandidatgrad i antropologi. Forskningsmæssigt er mine største interesseområder kroniske sygdomme (særligt osteoporose), egenomsorg og patientperspektivet på symptomer, risiko og medicinsk teknologi. Jeg har også stor erfaring med forskning i forebyggelse og sundhedskommunikation.

Min doktorafhandling Risikoopfattelse og osteoporose hos kvinder i alderen 60-70 år blev forsvaret i januar 2008, og samme år blev jeg forskningsleder på Forskningsenheden. I 2010 blev jeg desuden adjungeret professor ved Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet.

Uddannelse:

Cand.med. 1980
Specialist i almen medicin 1987
Cand.scient.anth. 1996
Dr.med. 2008

Doktordisputats:

Risikoopfattelse og osteoporose
hos kvinder i alderen 60-70 år

Afhandlingen blev fyldestgørende forsvaret for den medicinske doktorgrad onsdag d. 23. januar 2008.

Afhandlingen kan bestilles i vores sekretariat. 

Den kan også downloades som pdf - klik her.