Sybille Bojlén – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Sybille Bojlén

Sybille Bojlén

Speciallæge i almen medicin, ph.d.

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-32553
E-mail: sybille.bojlen@sund.ku.dk

 

Indtil 2014 praktiserende læge ved søerne i København. Tidligere forskningsinteresse i holdninger og adfærd hos patienter med kroniske sygdomme, kvalitative metodestudier med vægt på evaluering af fokusgruppeinterviews, samt ændringer i lægerolle og kommunikationsveje mellem læger og patienter i informationssamfundet.

Er i indledende faser af en undersøgelse af, hvordan organisering af praksis styrer lægearbejdet. Fordele og ulemper de nordiske landes forskellige organiseringsformer i almen praksis vurderes.