Thorkil Thorsen – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Thorkil Thorsen

Thorkil Thorsen

Forskningslektor, kultursociolog, fil.dr.

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-27168
E-mail: tthorsen@sund.ku.dk

 

 

Rapporter og artikler:

Rapport: Er ensomhed et anliggende for almen praksis?

Rapport: Fra Brydning til dans.

Rapport: Håndtering af kræft i almen praksis.

Rapport: Forløbsydelsen - et feasibility study.

Følg nedenstående link for at se bogen

Changing Professional Practice af Thorkil Thorsen og Marjukka Mäkelä

Rapport: Thorsen T, Kousgaard MK. Journalaudit – kvalitetsudvikling af diabetesomsorg på tværs af sektorer. Evaluering af et projekt i Region Sjælland. [Evalueringsrapport til Region Sjælland].

Kousgaard MB, Thorsen T. Positive experiences with a specialist as facilitator in general practice. Danish Medical Journal, 2012; 59(6): A4443.

Igangværende projekter

Den praktiserende læge som tovholder for kræftpatienten i samspil med sygehusafdelingen

Erfaringer med koncepter for organisatorisk læring i almen praksis – et litteraturstudie

Udfordringer og muligheder i forbindelse med specialistbaseret vejledning i almen praksis – et kvalitativt studie af SOK-projektets interventioner