Tina Drud Due – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Tina Drud Due

Tina Drud Due

Postdoc, cand.scient.san.publ., ph.d.

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-27167
E-mail: tina.due@sund.ku.dk

Summary of my PhD thesis in English, click here

Resumé af min ph.d.-afhandling, klik her


Jeg interesserer mig for organiseringen af sundhedsvæsenets indsats for borgere med kronisk sygdom og samarbejdsrelationer relevante i den forbindelse. Jeg interesserer mig ligeledes for implementeringen af nye organisationsrettede tiltag. Jeg har tidligere beskæftiget mig med evaluering og implementering i forhold til kommunale sundhedscentre samt samarbejdsrelationer og organisering af den kommunale indsats for borgere med kronisk sygdom. På nuværende tidspunkt er mit fokusområde organisering af almen praksis i forhold til patienter med kronisk sygdom og hvordan almen praksis forsøges støttet i udviklingen af dette område. Jeg anvender primært kvalitativ metode med interview, fokusgruppeinterview og observation, men arbejder også med randomiserede kontrollede studier og surveystudier.

Primære forskningsområder:

·    Sundhedstjenesteforskning
·    Organisering af indsatsen for kronisk syge borgere
·    Udvikling i almen praksis
·    Evaluering og implementeringsforskning

Publikationer

Thorsen T, Due TD, Waldorff FB. Is patients’ loneliness a matter for general practice? A qualitative study. Rapporten kan læses her: Er ensomhed et anliggende for almen praksis?

·   Due TD, Thorsen T, Kousgaard MB,  SD Volkert, Waldorff FB. The effectiveness of a semi-tailored facilitator-based intervention to optimise chronic care management in general practice: a stepped-wedge randomised controlled trial. BMC Family Practice 2014 15:65.

·    Thorsen T, Due TD, Kousgaard MB, Waldorff FB: Evaluering af Facilitatorordningen i Region Hovedstadens kronikerprogram. Forskningsenheden for Almen Praksis i København, december, 2012. [Rapport til Region Hovedstaden]

·    Due TD. Hvem falder fra rehabiliteringen? - En litteraturgennemgang af, hvad der kendetegner de deltagere, der falder fra rehabilitering inden for diabetes-, KOL- og hjertesygdom. TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København, april 2011.

·    Aarestrup AK, Due TD og Juel K. Evaluering af loven om røgfri miljøer - lov nr. 512 af 6. juni 2007. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sundhedsstyrelsen, august 2009.

·    Grew J, Due TD og Curtis T. Afsluttende evalueringsrapport for Projekt Sundhedscenter 2007-2008, Haderslev Kommune. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 2009

·    Due TD. Anden præmie for prisopgave om kommunale sundhedscentre. Udskrevet af Helsefonden. December 2008.

·    Due TD, Waldorff SB, Aarestrup A, Laursen B og Curtis T. Sundhedscentre i Danmark – organisering og samarbejdsrelationer. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, september 2008.

·    Aarestrup AK, Due TD og Kamper-Jørgensen F. De kommunale sundhedspolitikker i Danmark – en kortlægning. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, oktober 2007.

·    Due TD og Curtis T. Ekstern evaluering af projektet ”Sammenhængende indsats for kronisk syge”. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, september 2007.