Tora Grauers Willadsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Medarbejdere > Tora Grauers Willadsen

Tora Grauers Willadsen

Ph.d.-studerende, læge

 

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353-27163
FE-mail: tora.willadsen@sund.ku.dk

Uddannelse

Cand. Med. fra Københavns Universitet. Som læge har jeg gennemgået introduktionsstilling i almen medicin, samt vikarieret i en hoveduddannelse i almen medicin i et lægehus udenfor Malmö, Sverige. For min kliniske fremtid ønsker jeg at blive speciallæge i almen medicin. 

Primære forskningsområder

Fra 1. januar 2014 ansat som ph.d.-studerende arbejdende på et projekt omhandlende multimorbiditet.   

Multimorbiditet kan beskrives som tilstedeværelsen af to eller flere kroniske sygdomme hos samme patient, hvor den ene sygdom ikke er mere vigtig end den anden. Men definitionen af multimorbiditet er meget heterogen og ikke altid relevant for patienten. Derfor har den første del af projektet været et litteraturstudium, hvor definitionen af multimorbiditet har været forsøgt belyst, specielt betydningen af diagnoser, risikofaktorer og symptomer for definitionen. Forhåbningen er at blive bedre i stand til at diskutere definitioner af multimorbiditet, som er mere relevante fra en klinisk synsvinkel.

Endvidere vil projektet med hjælp af et registerstudie kortlægge multimorbiditet i Danmark. Prævalensen af multimorbiditet og hvordan denne ændres over tid vil blive belyst, samt hvilke kombinationer af sygdomme som er mest udbredte. Desuden vil konsekvenserne af multimorbiditet i form af sundhedsforbrug i primær og sekundær sektor, lægemiddelsforbrug og mortalitet belyses.

Den tredje del af projektet vil bruge data fra projektet ”Diabetesomsorg i Almen Praksis” og undersøge sammenhængen mellem symptomer og selvvurderet helbred og hvordan denne sammenhæng påvirkes over tid af at man får multimorbiditet.

Den fjerde og sidste del af projektet vil undersøge hvilke symptomer patienter med multimorbiditet lider af. Til dette projekt vil vi koble informationer fra projekt nummer to med data fra ”den Danske SymptomKohorte” som er en befolkningsundersøgelse om symptomopfattelse udviklet af Syddansk Universitet.

Forhåbningen er, at vi skal få en større forståelse for hvilke kombinationer af sygdomme der er mest almindelige i Danmark og hvilke der er farligst, samt få en forståelse for hvilke symptomer patienter med multimorbiditet præsenterer. Dette kan danne grundlag for at udvikle nye retningslinjer indeholdende flere samtidige sygdomme. Men også en mulighed for at med udgangspunkt i hele mennesket i stedet for den enkelte diagnose og diskutere behandling mere tilpasset den enkelte patients ønsker.