Frans Waldorff – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Frans Waldorff

Frans Boch Waldorff

Professor, praktiserende læge, ph.d.

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353 27129
Mobil: +45 26 22 32 42
E-mail: fransw@sund.ku.dk

 

Jeg har været praktiserende læge i 10 år og min forskning tager afsæt i den kliniske hverdag jeg oplever ude i min praksis. Mine hovedinteresser er kronisk sygdom hos sårbare patienter med demens som modelsygdom. Herudover er jeg optaget af, hvordan organiseringen af almen praksis påvirker kvaliteten af det patientnære kliniske arbejde og i, hvorledes informationsteknologien påvirker vores kliniske arbejde.

Uddannelser
• Cand. med. 1989
• Praktiserende læge i 2001
• Ph.d. grad i 2003 fra Københavns Universitet. ”Dementia in general practice: Implementation of a guideline for the identification and diagnostic evaluation of dementia. University of Copenhagen.”

Primære forskningsområder
Sundhedstjenesteforskning, demens, informationsteknologi i almen praksis. 

Aktuel forskning
Danish Alzheimers Intervention StudY (DAISY) – udbyttet af en psykosocial intervention overfor patienter med mild Alzheimers sygdom og deres pårørende. 
Undersøgelse om almen praksis erfaring og holdning til Utilsigtede Hændelser (UTH).
Undersøgelse om brug af elektroniske reminder breve for at øge brug af kvalitetssikring indenfor laboratorieområdet.

Rapport 2016: Is patients’ loneliness a matter for general practice? A qualitative study
Thorsen T, Due TD, Waldorff FB. Rapporten kan læses her!