Nyheder – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder

Nyheder

Scholarstipendier i almen medicin

17. maj 2017

En bevilling fra Lundbeckfonden har gjort det muligt igen at udbyde scholarstipendier i 2017 til forskningsårsstuderende i almen medicin. Under forskningsåret har den studerende ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få indsigt i almenmedicinsk forskning. Stipendierne gives til forskningsforløb af 6 til 12 måneders varighed.

Læs mere

Protokol til igangværende studie om akupunktur i overgangsalderen

19. april 2017

Læge og ph.d.-studerende Kamma Sundgaard Lund er lige nu ved at udføre et randomiseret studie hvor effekten af akupunktur på bl.a. hedeture ved overgangsalderen undersøges. Protokollen til studiet er netop blevet udgivet i artiklen The efficacy of acupuncture on menopausal symptoms (ACOM study): protocol for a randomised study.


 

Læs mere

Åbent hus på Forskningsenheden

07. april 2017

Forskningsenheden holder, i samarbejde med Afdeling for Almen Medicin, åbent hus for forskningsinteresserede to gange om året. Næste åbent hus bliver tirsdag d. 30. maj 2017.

Du kan melde dig til ved at skrive en mail til feap@sund.ku.dk

Læs mere

Kirsti Malteruds metodeklassiker i ny udgave

03. april 2017

Kirsti Malterud, professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis og seniorforsker ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Bergen, har med sit kendte standardværk om kvalitative forskningsmetoder, som udkom første gang i 1996, bidraget til at gøre kvalitative forskningsmetoder anerkendte inden for medicinsk forskning. Nu foreligger bogen i en ny, gennemrevideret udgave. 

 

Læs mere

Nyt, kvalitativt studie om læge-patient forholdet i forebyggende arbejde

17. marts 2017

Nyt, kvalitativt studie af Marie Broholm-Jørgensen m.fl. om læge-patient forholdet i forebyggende arbejde ser på, hvordan praktiserende læger håndterer relationen til patienten og arbejder med fastholdelse af patienten i forebyggende helbredstjek.

 

Læs mere

Effekten af information på kvinders ønske om at deltage i screening for livmoderhalskræft

16. marts 2017

Kvinder, der modtager information med konkrete tal om gavnlige og skadelige virkninger ved screening for livmoderhalskræft, har et lavere ønske om at deltage i screeningen end de kvinder, der ikke modtager samme information. Det viser et nyt studie af læge Mie Hestbech m.fl.

 

Læs mere

Jubilæumsudstilling og projekt om patientinddragelse

06. marts 2017

Klinikken Vase, Juhl og Hansen i Kolding kunne den 1. november 2016 fejre 100-års jubilæum. Jubilæet var  usædvanligt af den grund, at én af de allerførste kvindelige, praktiserende læger, Vilhelmine Nielsen, startede klinikken, og siden har der været kvindelige ledere i ubrudt linje. Projektet omkring fejringen, som bl.a. mundede ud i en større, retrospektiv udstilling, blev kaldt "Klinik 100 år". Udstillingen kan i fire uger ses i APU-klinikken over Forskningsenheden - vi holder fernisering i Forskningsenhedens frokoststue tirsdag den 7. marts klokken 15-16.

Læs mere

Ny hvidbog: Dokumentation af multisygdom i det danske samfund – fra silotænkning til sammenhæng

27. februar 2017

Ny hvidbog om multisygdom behandler og dokumenterer livet som multisyg i Danmark. Livet med flere samtidige, kroniske sygdomme er krævende og medfører flere udfordringer end sygdommene i sig selv. Det sætter Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, antropolog og ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Danske Patienter, fokus på i sit bidrag til bogen, kapitlet Livet skal leves, mens man har det, som hun har skrevet sammen med specialkonsulent Helle Høstrup fra Rigshospitalet.

 

Læs mere

Social ulighed i forløb for patienter med type 2 diabetes

24. februar 2017

Nyt forskningsprojekt i almen praksis

Forskningsenheden for Almen Praksis i København indgår i et nyt projekt, som har til formål at forbedre det udbytte, som socialt ressourcesvage patienter med type 2 diabetes har af kontakter til sundhedsvæsenet, samt at forbedre deres adgang til sundhedsvæsenet.

 

Læs mere

Ph.d.-forsvar ved Barbara Ann Barrett

25. januar 2017

Nakkefoldsscanningen udføres og fortolkes forskelligt fra klinik til klinik, og det resulterer i variationer i de risikovurderinger, gravide kvinder går hjem med. Det er en af konklusionerne i Barbara Ann Barretts nye ph.d.-afhandling, Guidelines in action in prenatal screening, som forsvares på Center for Sundhed og Samfund den 27. januar.

 

Læs mere

Forskergruppe vil reducere overdødelighed blandt psykisk syge gennem bedre individuel behandling

03. januar 2017

Af Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk
Mennesker med en alvorlig psykisk sygdom har en middellevetid, der er 10-20 år kortere, end hvad den er for mennesker uden en psykisk sygdom. Det skyldes bl.a., at de psykisk syge ofte samtidig har en eller flere fysiske sygdomme. Det vil en forskergruppe med professor Susanne Reventlow fra SUND i spidsen nu forsøge at skabe grundlag for at ændre.

 

Læs mere

Hvilke forhold påvirker implementeringen af Collaborative Care for patienter med angst og depression?

30. december 2016

Ny, systematisk litteraturgennemgang af Gritt Overbeck, Annette Sofie Davidsen og Marius Brostrøm Kousgaard undersøger implementeringen af Collaborative Care, som er en model til at forbedre samarbejdet mellem almen praksis og hospitalspsykiatrien, når det gælder behandling af patienter med angst og depression i almen praksis.

 

Læs mere

Jeg har ingen læge, siger svenskerne. Kronik af Sybille Bojlén i Weekendavisen.

13. december 2016

Sverige har 3888 praktiserende-læge fuldtidsstillinger, men på en tilfældig dag er de 966 besat af korttidsvikarer. Lægerne har sagt op og cirkler rundt som dyre vikarer. Danmark er godt i gang med også at ødelægge sit primære sundhedssystem.

Nina Sybille Bojlén er forsker, speciallæge i almen medicin, ph.d. ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet og har skrevet kronikken, som blev bragt Weekendavisen, sektion 1, den 25. november 2016, og som kan læses her.

 

Læs mere

Forskningsprojekt om småbørnsastma i fire lav-/middelindkomstlande under FRESH AIR, Horizon 2020

20. oktober 2016

Akut luftvejssygdom er globalt set den hyppigste dødsårsag hos børn under fem år. I foråret var en dansk forskergruppe, heriblandt professor Susanne Reventlow fra Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, i Kirgisistan for at samarbejde med et forskerhold om projektet Småbørnsastma under FRESH AIR, Horizon 2020.

.

Læs mere

International workshop about the use of computed tomography

14. oktober 2016

An international workshop about the use of computed tomography (CT) in examining asymptomatic people was held in Seoul, South Korea, on the 26th of September 2016. John Brodersen was invited to give the keynote lecture but was unable to attend at the time. His lecture thus had to be recorded and played at the workshop, meaning that we are also able to present it to others - You can watch it by clicking the picture below:

 

Læs mere

Er patienters ensomhed et anliggende for almen praksis?

26. september 2016

Har almen praksis en særlig rolle at spille i forbindelse med patienters ensomhed? Det er det spørgsmål, en undersøgelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis, København, stiller sig. Tretten praktiserende læger fortæller i individuelle interviews om deres synspunkter på, om eller hvordan almen praksis skal fokusere på ensomhed hos deres patienter.

 

Læs mere

Anette Graungaard ny kursusleder på hovedkurset i Almen Medicin

16. august 2016

Anette Graungaard afløser Merete Jørgensen som ny kursusleder på hovedkurset i Almen Medicin.

 

Læs mere

Forståelse af sammenhængen mellem krop og sind hos patienter i almen praksis

27. juni 2016

Hvordan kan vi som praktiserende læger blive bedre til at forstå patientens oplevelser af symptomer i højere grad end at afspejle det diagnostiske system? Nyt teoretisk arbejde sætter fokus på, hvordan man kan opnå en fælles forståelse af de ufiltrerede patientbeskrivelser.

 

Læs mere

Mød Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin på Wonca Europe 2016

13. juni 2016

Wonca Europe 2016 løber af stablen i Bella Center Copenhagen fra den 15. til den 18. juni, og Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin er stærkt repræsenteret med et bredt udvalg af symposier, workshops, oral presentations og posters.

Læs mere

Facilitering i almen praksis – hvad dækker det over?

09. juni 2016

Det er der ikke nogen klar definition på, hvad der gemmer sig under faciliteringsetiketten, og de, der anvender facilitatorinterventioner, bør forholde sig til, at begrebet kan dække over en mængde forskellige tiltag. Sådan lyder det fra Tina Due fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København i en ny ph.d.-afhandling, som hun forsvarer på Center for Sundhed og Samfund fredag den 10. juni.

 

Læs mere

Indvielse af Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet

23. maj 2016

Et nyt center har set dagens lys i København. Afdeling for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og Forskningsenheden for Almen Praksis i København har ligget der længe og altid tæt sammen. Samarbejdet er igennem årene blevet stadig tættere og mere frugtbart, og fra sommeren 2015 er institutionerne gået sammen om at danne Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet. Det nye center blev indviet ved et både fagligt og festligt arrangement den 21. april 2016.

 

Læs mere

De praktiserende læger deltager ved Folkemødet på Bornholm

20. maj 2016

Fra den 16. til den 19. juni kan du møde praktiserende læger fra PLO i Allinge på Bornholm, hvor de deltager i det årlige folkemøde. 

Læs mere

Hjertepatienters valg og fravalg af rehabilitering

20. maj 2016

Ny undersøgelse af antropolog Julie Høgsgaard Andersen går tæt på kommunikationen mellem sygeplejersker og patienter.

 

Læs mere

Forskning for folket

11. maj 2016

Hvem forsker vi for? Os selv, patienterne, almen praksis, regionerne, industrien eller patientforeningerne? Refleksioner fra forskningsmiljøernes fælles workshop i Middelfart 2016 af Lotte Hvas, seniorforsker ved Forskningsenheden i København, dr.med, ansat ved Forskningsenheden og tidligere 25 år som praktiserende læge.

 

Læs mere

Hvordan er det at være patient med flere kroniske lidelser på samme tid?

03. maj 2016

Den praktiserende læge er omdrejningspunktet i behandling af patienter med flere samtidige kroniske sygdomme. Men vi ved i dag for lidt om, hvordan vi kan arbejde patientcentreret med multisyge patienter. Det skal et nyt forskningsprojekt med speciallæge i almen medicin og postdoc Anne Møller i spidsen undersøge.  

 

Læs mere

Screening for udposning på mavepulsåren har også skadelige effekter

13. april 2016

Studier viser, at screening reducerer aneurisme-relaterede dødsfald, og flere lande har indført screening for udposning på mavepulsåren. Men der er også skadelige virkninger forbundet med at screene, og disse er ikke tilstrækkeligt undersøgt.

 

Læs mere

DR hænger de usunde mænd ud

12. april 2016

Forskningsassistent og kommende ph.d.-studerende, antropolog Julie Høgsgaard Andersen, har et debatindlæg i Politiken den 7. april, hvor hun argumenterer for, at DR alt for enøjet fokuserer på det personlige ansvar og belaster deltagerne med skyld og skam i programserien Lægen flytter ind, som netop har overstået sin første sæson.
Læs indlægget her.

Læs mere

Må vi være raske, når vi lever i diagnosekultur?

22. marts 2016

I en tid, hvor diagnoser både åbner og lukker døre, er det nødvendigt at se på spørgsmålet: Hvem ejer diagnosen? Er det lægen, sagsbehandleren eller patienten?

Kronik af Lotte Hvas i Politiken, 15. marts 2016

Læs mere

At kommunikere om overdiagnosticering

15. marts 2016

I det nyeste nummer af British Medical Journal er den vigtige artikel Walking the tightrope: communicating overdiagnosis at finde. Artiklen, som professor John Brodersen er medforfatter på, er faktisk så vigtig, at den også pryder forsiden af det højt estimerede, videnskabelige tidsskrift.

 

Læs mere

Forebyggende Sundhedsarbejde, 6. udg.

14. marts 2016

Sjette udgave af Forebyggende Sundhedsarbejde er på gaden. Denne gang har Forskningsenhedens leder, professor og dr.med. Susanne Reventlow, været medredaktør på værket, der siden den første udgave i 1986 efterhånden har fået klassikerstatus.

 

Læs mere

Fælles seminar arrangeret af Forskningsenheden for Almen Praksis i København og Diagnosekulturgruppen i Aalborg

10. marts 2016

Den 3. december holdt Forskningsenheden for Almen Praksis i København sammen med Diagnosekulturgruppen i Aalborg et endagsseminar for at debattere diagnose- og symptombegrebet og dets anvendelse i klinisk praksis og i samfundet.

Artikel skrevet af Annette Davidsen m.fl. til februar-udgaven af Practicus:  http://viewer.zmags.com/publication/d40bae2a#/d40bae2a/26

Læs mere

Indvielse af Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet

09. marts 2016

Fra sommeren 2015 er Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis gået sammen om at danne Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet.

Du inviteres til at deltage i indvielsen af vores nye center
torsdag den 21. april 2016 kl. 15:00-16:30 med efterfølgende reception.

Se filmen om vores nye center her:
https://youtu.be/46aOCfCJWOw

Læs mere

Gå-hjem-møde: Er facilitering en effektiv implementeringsmetode?

19. februar 2016

Hvad gemmer sig under etiketten af det internationalt udbredte implementeringskoncept ‘facilitering?' Bliv introduceret til aktuel dansk forskning om facilitatorbesøg i almen praksis, når Forskningsenheden holder gå-hjem-møde torsdag  den 17. marts 2016 kl. 15.30-17.30!

Læs mere

Besøg fra Japan på Forskningsenheden

16. februar 2016

Den første uge i februar havde Forskningsenheden for Almen Praksis besøg fra Japan af Ryuki Kassai, som er professor i almen medicin ved Fukushima Medical University, og hans kone Massako Ii, som er professor i sundhedsøkonomi, samt to kommende praktiserende læger. Besøget var en inspirationstur, hvor de fire gæster stiftede bekendtskab med den danske organisering af almen praksis. Det japanske sundhedsvæsen er nemlig indrettet meget anderledes end det danske, og på dette område kunne Japan ifølge Ryuki Kassai lære noget af Danmark.

 

Læs mere

Moderat alkoholforbrug knyttet til nedsat dødelighed ved Alzheimer

01. februar 2016

Et moderat alkoholindtag på 2-3 genstande dagligt ser ud til markant at nedsætte dødeligheden for patienter, der har Alzheimer i let grad. Det viser en undersøgelse fra forskere på Forskningsenhederne for Almen Medicin samt Nationalt Videnscenter for Demens.
Pressemeddelelse af Kasper Jørgensen fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Læs mere

Pressemeddelelse: Vægttab forlænger ikke livet hos overvægtige patienter med type 2 diabetes

29. januar 2016

Vægttab har hidtil været anset som en hjørnesten i behandlingen af overvægtige patienter med type 2 diabetes. Nu viser et nyt studie af diabetes patienter fra almen praksis i Danmark, at et planlagt terapeutisk vægttab under vejledning af egen læge ikke er relateret til en mindsket forekomst af hjertekarsygdom eller en forlængelse af levetiden. Tværtimod ser det ud til, at de overvægtige patienter med stabil vægt har den bedste prognose.

 

Læs mere

Forskningsmetode: Hvornår har man informanter nok?

05. januar 2016

I kvantitative undersøgelser sikrer man undersøgelsens styrke gennem et højt antal deltagere, men hvordan sikrer man styrke i kvalitative undersøgelser?

Læs mere

Hvordan kan vi forstå symptomer bedre?

05. januar 2016

Symptomer er ikke noget, som eksisterer uafhængigt af tid, sted og person. Hvilken betydning har det for klinisk praksis?

 

Læs mere

Rygestop giver den naturlige vægt tilbage

05. januar 2016

Ny dansk forskning fra Københavns Universitet rydder op i myterne omkring om vægtstigning ved rygestop. De, som stopper med at ryge, oplever en vægtøgning, som sender dem tilbage til deres naturlige vægt. Resultaterne kan få stor betydning for lægers rygestoprådgivningen, mener forsker bag undersøgelsen.

Læs mere

The World Book of Family Medicine – European Edition 2015

08. december 2015

Ved kongressen WONCA Europe 2015 i Istanbul blev The World Book of Family Medicine – European Edition 2015 lanceret. Den består af korte abstrakts på 100 udvalgte præsentationer fra de sidste 20 års WONCA kongresser, og emnerne dækker alle tænkelige aspekter af almen medicin.

 

Læs mere

DR: Forskning lokker læger og sygeplejersker til Sjælland

23. november 2015

DR skriver, at udgifterne til forskning i Region Sjælland er mere end fordoblet på bare fire år. Det giver bedre læger, mener regionen. Ansættelsen af John Brodersen som regionens første almenmedicinske professor skal ses som et led i denne strategi.

 

Læs mere

Møde om almen medicin

23. november 2015

DSAM i Hovedstaden inviterer DSAM- og FYAM-medlemmer til temamøde med to spændende oplægsholdere om faget almen medicin d. 24. november kl. 16.30!

Læs mere

Mammografiscreening: Informationspjecer påvirker ikke kvinders valg

17. november 2015

Mammografiscreening er et tilbud til alle danske kvinder mellem 50-69 år. Men hvordan beslutter de om de vil deltage?  Læger og forskere Mikael Henriksen, Ann Dorrit Guassora og John Brodersen har sammen undersøgt, hvordan forskellige måder at informere om mammografiscreening påvirker kvinder, som står foran beslutningen om at deltage i screeningsprogrammet.

 

Læs mere

November gå-hjem-møde ved seniorforsker Ole Olsen: Implementering af evidens – en rejsebeskrivelse

12. november 2015

Kom til gå-hjem-møde med seniorforsker Ole Olsen i Forskningsenhedens frokoststue onsdag den 18. november fra 15.30 til 17.30. På mødet vil Ole Olsen fortælle om de barrierer, evidensen møder på sin vej fra forskningsresultat til implementering - konkretiseret ved hans egen forskning i hjemmefødsler.

Læs mere

Er vi enige om, at din livsstil er et problem? - Når patientens vurdering foregriber lægens

12. november 2015

Patienter med høj risiko for at udvikle kroniske sygdomme, eller som allerede har en kronisk sygdom, bliver i Danmark inviteret til faste årlige konsultationer, også kendt som årskontroller. Forskergruppe har undersøgt, hvordan patienter svarer på lægers indledende spørgsmål om KRAM-faktorer og hvilken indflydelse patientens svar har på lægens mulighed for definere KRAM-faktorer som et problem.

Læs mere

Åbent Hus på Forskningsenheden

20. oktober 2015

Forskningsenheden holder, i samarbejde med Afdeling for Almen Medicin, åbent hus for forskningsinteresserede to gange om året. Næste åbent hus bliver tirsdag d. 24. november 2015.

Læs mere

Én plus én er tre

01. oktober 2015

Arbejdsmængde og kompleksitet i almen praksis vokser med multisygdom! Ny artikel af antropolog og ph.d.-studerende Elisabeth Søndergaard sætter fokus på patienter med flere sygdomme i almen praksis.

 

Læs mere

Når screening og vaccine overlapper: Hvordan skal den praktiserende læge informere unge kvinder?

01. oktober 2015

Nypubliceret artikel af læge og ph.d.-studerende Mie Sarah Hestbech m.fl. undersøger, hvilken indflydelse HPV-vaccination har på de screeningssvar, de unge kvinder får, når de senere screenes for livmoderhalskærft - og hvordan praktiserende læger bør agere i den forbindelse.

 

Læs mere

John Brodersen udnævnt til professor i Region Sjælland

08. september 2015

John Brodersen fra Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin skal med udgangspunkt i Nykøbing F. være med til at skabe et almenmedicinsk forskningsmiljø i den sydlige del af Region Sjælland. Regionen har et ønske om mere forskning blandt de praktiserende læger, og John Brodersen bliver professor for alle Region Sjællands 550 praktiserende læger.

Læs mere

Forskningsenheden på Nordisk Kongres

17. juli 2015

Medarbejdere fra Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin deltog talstærkt i Nordisk Kongres for Almen Praksis i Gøteborg i juni 2015.

 

Læs mere

Tryg overgang fra hospital til almen praksis for kræftpatienter

30. juni 2015

Nyt studie af Ann Dorrit Guassora, Lene Jarlbæk og Thorkil Thorsen peger på konkrete tiltag, som kan lette overgangen for kræftpatienter fra hospital til egen læge.

 

Læs mere

John Brodersen modtager Magda og Svend Aage Friederichs Nordiske Mindelegat ved Nordisk Kongres i Göteborg

23. juni 2015

Forskningslektor John Brodersen, som er ansat ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, modtog Magda og Svend Aage Friederichs Nordiske Pris ved prisuddelingen i forbindelse med Nordisk Kongres 2015 i Göteborg.

 

Læs mere

John Brodersen keynote på Nordisk Kongres 2015: Stop meningsløs sygdomsforebyggelse

12. juni 2015

Den 16.-18. juni mødes praktiserende læger fra hele Norden til konference med under temaet ’Bæredygtig sundhed gennem almen praksis’. Lektor, ph.d. og praktiserende læge John Brodersen er inviteret som hovedtaler til at tale om kvartær sygdomsforebyggelse. http://www.nordicgp2015.se/invited-speakers

Læs mere

Bruno Heleno forsvarer sin ph.d.-afhandling mandag den 8. juni

04. juni 2015

Bruno Helenos afhandling Quantification of harms in cancer screening: are numbers available, and what do they mean?, som udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis og Københavns Universitet, forsvares den 8. juni klokken 14.00 på Center for Sundhed og Samfund: Lokale 1.1.18 på Øster Farimagsgade 5, 1123 København K.

 

Læs mere

Børneundersøgelsen giver falsk tryghed

08. maj 2015

Forebyggende børneundersøgelser skal moderniseres

Ny dansk undersøgelse af Kirsten Lykke et al. viser, at praktiserende læger har størst fokus på børns fysiske helbred, selvom psykisk og social mistrivsel er et større problem for børn i dag.

 

Læs mere

Nordisk Kongres 2015 i Gøteborg - Forskningsenheden er stærkt repræsenteret!

30. april 2015

Forskningsenheden for Almen Praksis i København bidrager med en lang række oplæg og posters, når the 19th Congress of General Practice løber af stablen i Gøteborg den 16. til 18. juni.

 

Læs mere

Praktiserende læger savner viden om de kommunale sundhedstilbud

22. april 2015

Mange praktiserende læger savner viden om kommunernes sundhedstilbud til patienter med kronisk sygdom og henviser derfor ikke deres patienter til tilbuddene. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Julie Høgsgaard Andersen, Thorkil Thorsen og Marius Brostrøm Kousgaard fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Læs mere

Seminar om symptomer - Ny deadline for abstracts!

15. april 2015

Indbydelse og call for abstracts

Læs mere

Praktiserende læge, ph.d. Anne Møller ansat ved Forskningsenheden

15. april 2015

Fra 1. april og seks måneder frem er speciallæge i almen medicin, ph.d. Anne Møller ansat på Forskningsenheden for at arbejde med sin egen forskning og forskningsvejledning og bidrage til administrationen af institutionen.

Læs mere

To erhvervs-ph.d.'er på Forskningsenheden

12. marts 2015

Multimorbiditet:
To nye erhvervs-ph.d-projekter bygger bro mellem forskning og praktikere.

Læs mere

Åbent hus

23. februar 2015

Forskningsenheden holder åbent hus to gange om året i samarbejde med Afdeling for Almen Medicin. Næste åbent hus bliver tirsdag d. 12. maj 2015.

Læs mere

Ph.d.-forsvar: Michael Nixons afhandling "Organising Medication Discontinuation"

27. januar 2015

Den 6. februar fra klokken 14.00 forsvarer Michael Nixon sin ph.d.-afhandling Organising medication discontinuation.

 

Læs mere

Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag - DAF 2015

21. januar 2015

Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag – DAF 2015 – afholdes d. 18. marts i Domus Medica.

Læs mere

Gæsteforsker i medicinsk antropologi på besøg

21. januar 2015

I januar 2015 gæster Professor Anne-Lise Middelthon, som er leder af Afdeling for Samfundsmedicin ved Universitetet i Oslo, Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Læs mere

Forskningsenheden for Almen Praksis styrker sin registerforskning

09. januar 2015

I samarbejde med Afdeling for Social Medicin står Forskningsenheden midt i udviklingen af ”Folkesundhedsdatabasen”, som skal gøre det enklere at benytte sygdoms- og sundhedsregistre i Danmark. Til opgaven med den nye database er datamanager Dagný Rós Nicolaisdóttir blevet ansat. Samtidig styrker Forskningsenheden sin statistikfunktion, og matematikstuderende Håkon Sandholdt er blevet ansat som beregner.

 

Læs mere

Ph.d.-forsvar: Rasmus Køster-Rasmussen

06. januar 2015

Læge Rasmus Køster-Rasmussen forsvarer sin ph.d.-afhandling Weight changes in general practice. An epidemiological study of weight changes in the adult general population, bias in processing of dietary data, and therapeutic weight loss in patients with type 2 diabetes mandag den 19. januar kl. 15.00!

 

Læs mere

Hurtigtest kan nedsætte antibiotikaforbruget hos patienter med akutte luftvejsinfektioner

09. december 2014

Forbruget af antibiotika kan nedsættes med en hurtigtest, som hjælper lægen til bedre at kunne beslutte, om det er nødvendigt at give antibiotika, eller om patienten vil komme sig lige så hurtigt uden. Det viser resultaterne af et Cochrane Review af Rune Aabenhus m.fl., som samler resultater fra seks studier med over 3000 mennesker.

Læs mere

Diagnoser og symptomer: Nyt, tværvidenskabeligt samarbejde skudt i gang

03. december 2014

Torsdag den 27. november afholdt Forskningsenheden for Almen Praksis sammen med forskningsgruppen Diagnostic Culture, Aalborg Universitet, et forskningsseminar med titlen Diagnoser og Symptomer: Medikalisering, Patologisering, Risiko og Over/Underdiagnosticering.

Læs mere

Ny artikel: What is depression?

03. december 2014

Seniorforsker og læge Annette Sofie Davidsen har sammen med sprogforsker Christina Fosgerau fået publiceret deres artikel What is depression? i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.

Læs mere

Professor Philp Wilson har gæstet Forskningsenheden

14. november 2014

En stor kapacitet inden for forskning i børns helbred, Professor Philip Wilson fra University of Aberdeen, gæstede fredag den 14. november Forskningsenheden, hvor han mødtes med børneforskningsgruppen.

 

Læs mere

Ph.d.-forsvar: Jakob Fraes Rasmussen

12. november 2014

Jakob Fraes Rasmussen forsvarer sin ph.d.-afhandling Psychosocial Consequences and Healthcare Costs in Lung Cancer CT Screening fredag d. 12/12-14 kl. 14:00.

Læs mere

Forskningslounge på Lægedage

05. november 2014

Går du som læge rundt med en idé til et forskningsprojekt inden for almen praksis? – Eller vil du bare gerne vide noget mere om hvilken forskning der bliver lavet på området? Så kom forbi DSAM’s Forskningsudvalgs lounge på Lægedage 10.-14. november, hvor du kan få et indblik i de almenmedicinske forskningsmiljøers arbejde.

 

Læs mere

Diabetiske fodkomplikationer i almen praksis

31. oktober 2014

Praktiserende lægers vurdering af motivation, egenindsats og livsomstændigheder hos patienter med type 2 diabetes har betydning for, om patienterne senere bliver benamputeret.

 

Læs mere

Datafangst som grundlag for almenmedicinsk forskning

31. oktober 2014

15 professorer i almen medicin har skrevet et bekymringsbrev til Sundhedsminister Nick Hækkerup for at understrege betydningen af den almenmedicinske database DAMD.

Læs mere

Medicinsk eller kirurgisk abort?

14. oktober 2014

Ny artikel, Deciding treatment for miscarriage – experiences of women and healthcare professionals, viser, at kvinders valg af abortmetode er præget af den følelsesmæssige krisesituation, de ofte befinder sig i, når de skal gennemgå en abort.

Læs mere

Kari Tove Elvbakken besøger Forskningsenheden

13. oktober 2014

I oktober måned har Forskningsenheden besøg af dr.polit. Kari Tove Elvbakken fra Universitetet i Bergen. Kari Tove arbejder aktuelt bl.a. med et projekt om abortpoltik i Skandinavien.

 

Læs mere

Når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer

13. oktober 2014

Nyt ph.d.-projekt ved speciallæge i almen medicin Mads Aage Toft Kristensen vil undersøge, hvordan behandlingen af patienter med multimorbiditet tilrettelægges bedst muligt, når den enkelte patient ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer.

 

Læs mere

Childhood predictors of adult health and longevity

13. oktober 2014

Professor Philip Wilson from University of Aberdeen gives a lecture on the topic of:

Childhood predictors of adult health and longevity

The Lecture will be held on Friday 14.11.2014 from 10.15-11 in room 1.1.18 on CSS.

 

Læs mere

Åbent hus den 11. november 2014

24. september 2014

ÅBENT HUS! Nu er der igen mulighed for at snuse til det almenmedicinske forskningsmiljø i København, når vi holder åbent hus den 11. november.

 

Læs mere

Laura Lippert forsvarer sin ph.d.-afhandling "Hvilken (kvalitets)udvikling i almen praksis?"

01. september 2014

Den 10. september klokken 14.00 forsvarer Laura Lippert sin ph.d.-afhandling Hvilken (kvalitets)udvikling i almen praksis? - Et studie af betydninger af indikatorbaseret kvalitetsudvikling for håndtering og forståelser af forskellige kliniske aspekter  i Medicinsk Museion. Interesserede er velkomne!

Læs mere

Skam, ære og ansvarlighed i konsultationer om livsstil

20. august 2014

Ny artikel viser, at skam spøger i samtaler om livsstil.

Læs mere

Tre legatmodtagere fra Forskningsenheden

27. juni 2014

Christine Bruun, Gloria Cristina Cordoba Currea og Anne Møller har alle modtaget Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat.

Læs mere

Millioner af blodprøvesvar fra almen praksis i København indgår i en ny enestående database, CopDiff-databasen

27. juni 2014

Nyt initiativ udnytter meget værdifulde oplysninger fra de blodprøver, som Københavns befolkning har fået taget i løbet af 10 år. Den enestående viden har foreløbigt ført til fire nye forskningsartikler. Databasen hedder The Copenhagen Differential Count (CopDiff) database.

Læs mere

Ny artikel undersøger effekten af struktureret, individualiseret diabetesbehandling hos diabetespatienter, som får gentagne tilfælde af følgesygdomme

26. juni 2014

Det viser sig, at intervention ganske vist udskyder forekomsten af den første komplikation til diabetessygdommen, men det næste tilfælde af følgesygdommen kommer til gengæld hurtigere i interventionsgruppen. Interventionen har således ikke nogen effekt på den samlede sygdomsbyrde, hvisman vurderer denne ved hjælp af det samlede antal af følgesygdomme, som patienterne oplever.

Læs mere

”Skubber” forskerne til politikerne?

14. maj 2014

Ny artikel af bl.a. John Brodersen undersøger, om forskere bruger såkaldt nudging over for beslutningstagere i forbindelse med forskningsresultater inden for screening.

Læs mere

Åbent hus tirsdag den 6. maj

28. april 2014

Nu er der mulighed for at snuse til det almenmedicinske forskningsmiljø i København, når vi holder åbent hus.

Læs mere

"Liv i almen praksis"; er udkommet

08. april 2014

Cand.mag. i idéhistorie og pensioneret praktiserende læge, Hans Lynge Jensen udgiver nu bogen ”Liv i almen praksis”, der har været næsten tyve år undervejs.

Læs mere

Guri Rørtveit på besøg på Forskningsenheden

25. marts 2014

I sidste uge havde Forskningsenheden besøg af forskningsleder, professor dr. med, Guri Rørtveit fra Allmenmedisinsk forskningsenhet i Bergen. Hun fortalte bl.a. om arbejdet med et nyt norsk forskningsnetværk.

Læs mere

Lægeflugt fra Region Sjælland forværrer sundhedstilbudet til de mest udsatte borgere

10. marts 2014

Antallet af alment praktiserende læger i Region Sjælland faldt fra 2010 til 2013 med 3,6 pct. Det viser en undersøgelse foretaget af Mads Aage Toft Kristensen og Thorkil Thorsen fra Forskningsenheden for Almen Praksis. Undersøgelsen er netop publiceret på ugeskriftet.dk

Læs mere

Niveauet af helbredsrelateret livskvalitet kan forudsige større amputationer og dødsfald hos diabetespatienter med fodsår men fortæller ikke noget om heling

27. februar 2014

Ny forskningsartikel undersøger sammenhænge imellem helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL) og diabetiske fodsår. Volkert Siersma fra Forskningsenheden er førsteforfatter på artiklen, der netop er publiceret i Diabetes Care.

Læs mere

Markante forskelle i tilgangen til deprimerede patienter hos praktiserende læger og psykiatere

06. februar 2014

Praktiserende læger har tendens til at leve sig mere ind i deprimerede patienters følelser, end det er tilfældet hos psykiatere. Det viser artiklen ”General practitioners’ and psychiatrists’ responses to emotional disclosures in patients with depression”, som netop er offentliggjort i ”Patient Education and Counseling”.

Læs mere

Fætter/kusinefest for forskningsmiljøerne

03. februar 2014

Alle fire danske forskningsmiljøer var bredt repræsenterede, da det i januar igen var blevet tid den almenmedicinske forskningsworkshop i Middelfart. Der blev talt big data, trukket tov og selvfølgelig networket igennem.

Læs mere

Lungekræftscreening med CT-skanning øger sundhedsudgifterne

28. januar 2014

Nyt dansk studie af sundhedsudgifterne ved screening for lungekræft viser, at deltagere diagnosticeret med lungekræft og deltagere, der får falske alarmer, har et øget forbrug af sundhedsudgifter ikke kun i hospitalssektoren men også i primærsektoren.

Læs mere

Ny markør for oxidativt stress kan forudsige sygdomsforløbet hos patienter med type 2 diabetes

10. december 2013

Læge, ph.d. Kasper Brødbæk har undersøgt urinens indhold af to markører for oxidativt stress hos patienter med type 2 diabetes i projektet ”Diabetesomsorg i Almen Praksis”, og har identificeret en ny risikomarkør ved diabetes, som på længere sigt måske kan vise sig at være lige så vigtig for behandlingen af patienter med type 2 diabetes som fx mikroalbuminuri.

Læs mere

Sir Henry Burns på besøg på Forskningsenheden

14. november 2013

Chief Medical Officer of Scotland , Sir Henry Burns, besøgte tirsdag Forskningsenheden for Almen Praksis til en snak om bl.a. multimorbiditet, social arv og fattigdom.

Læs mere

Forskere fra FE arrangerer tredages kursus i kvalitative metoder på Universitetet i Bergen 24.-26.-marts 2014

06. november 2013

Bl.a. Ann Dorrit Guassora og Anette Graungaard står bag nyt ph.d.-kursus på Universitet i Bergen i foråret.

Læs mere

Anne Møller forsvarer sin ph.d. tirsdag d. 5. november

01. november 2013

Tirsdag d. 5. november 2013 forsvarer læge Anne Møller sin ph.d. med titlen "Work and physical function. Associations between physical exposures in working life and signs of early musculoskeletal aging in midlife".

Læs mere

Annette Sofie Davidsen i Sundhed på P1

21. oktober 2013

Mandag. d. 21. oktober var praktiserende læge, ph.d. og dr.med. Annette Davidsen gæst hos Mette Starch i programmet Sundhed på p1. Her talte Annette Sofie Davidsen om sin disputats ”Samtale og forståelse i almen praksis – samt metoder til undersøgelse heraf.

Læs mere

Ny professor på Afdeling for Almen Medicin

15. oktober 2013

Speciallæge i almen medicin Jakob Kragstrup er tiltrådt som professor på Afdeling for Almen Medicin i København. Fredag d. 11. oktober holdt han sin tiltrædelsesforelæsning om multimorbiditet og præsenterede samtidig kunstværket Femme Vitale.

Læs mere

Skadevirkninger ved screening for kræft fremgår sjældent af forskningen på området

19. september 2013

Gæsteforsker ved Forskningsenheden, Bruno Miguel Costa Heleno, har sammen med bl.a. John Brodersen fået publiceret artiklen ”Quantification of harms in cancer screening trials: literature review” i British Medical Journal. Artiklen viser, at forskere sjældent registrerer skadevirkninger, når de undersøger effekten af kræftscreeninger.

Læs mere

Anni Brit Sternhagen Nielsen m.fl. vinder poster-konkurrence på Nordisk Kongres

26. august 2013

Anni Brit Sternhagen Nielsen vandt sammen med Lars Bjerrum og Nanna Rún Sigurðardóttir poster-konkurrencen på Nordisk Kongres for Almen Medicin for ”PP-33: Appropriateness of antibiotics for upper respiratory tract infections in general practice -Comparison between Iceland and Denmark”.

Læs mere

Forskningsenheden bredt repræsenteret på Nordisk Kongres

21. august 2013

En række forskere fra Forskningsenheden deltager i dette års Nordiske Kongres I Almen Medicin i den finske by Tampere.

Læs mere

Being a GP in the Nordic Countries

20. august 2013

Charlotte Tulinius har sammen med tre andre forskere netop udgivet bogen “Being a GP in the Nordic Countries”, som med udgangspunkt i kunsten undersøger livet og udfordringerne for praktiserende læger i Norden.

Læs mere

Annette Davidsen forsvarer sin disputats 20. september

19. august 2013

Fredag d. 20. september 2013 kl. 13.30 forsvarer lektor og ph.d. Annette Sofie Davidsen sin disputats med titlen "Samtale og forståelse i almen praksis - samt metoder til undersøgelse heraf".

Læs mere

Arbejdet påvirker håndtrykskraften

27. juni 2013

En gruppe forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København med ph.d. studerende Anne Møller som første forfatter  har fået offentliggjort en artikel om, hvorvidt fysisk arbejde påvirker kraften i håndtrykket.

Læs mere

Supervision gavner arbejdet med patienter med psykiske lidelser

27. juni 2013

Deltagelse i en supervisionsgruppe kan være gavnlig for praktiserende læger for at vedligeholde og udvikle kompetencer til at håndtere patienter med psykiske problemer. Det viser en ny undersøgelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Læs mere

Påmindelser bidrager til kvalitetssikring

27. juni 2013

En ny undersøgelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis, som Marius Brostrøm Kousgaard har stået i spidsen for, viser, at elektroniske reminders medvirker til at forankre brugen af kvalitetssikringsprocedurer i almen praksis. Således ser disse reminders ud til at være nyttige til at gennemføre ​​relativt enkle procedurer for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

Nogle diabetespatienter er særligt udsat for fodsår og amputationer

27. juni 2013

Trods forbedrede behandlingsformer er forekomsten af ​​amputationer stadig høj blandt visse grupper af diabetespatienter. En ny undersøgelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København viser, at mænd, der bliver diagnosticeret med diabetes, før de fylder 65 år, og diabetespatienter, der også lider af andre sygdomme, er i særlig høj risiko for fodsår og amputationer.

Læs mere

Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger en videnskabelig medarbejder med henblik på et ph.d.-forløb

20. juni 2013

En fuldtidsstilling som forskningsassistent er ledig til tiltrædelse pr. 1. september eller snarest muligt derefter med henblik på forberedelse af og indskrivning i et 3-årigt ph.d.-forløb med forskningsprojektet ”Patienter med multimorbiditet i almen praksis – behandling, egenomsorg og samarbejde”.

Læs mere

Typiske beslutningsprocesser for læger i almen praksis

30. april 2013

Lægens beslutningsprocesser i almen praksis handler i stigende grad om at beslutte, om der er behov for at screene for mulige fremtidige sygdomme. Dertil kommer beslutninger omhandlende forskellige interventioner. Skal den forebygge eller udskyde mulige fremtidige scenarier?

Læs mere

Hovedparten af syge børn får paracetamol i løbet af en vinterperiode

17. april 2013

Feber hos småbørn er et hyppigt symptom, som ofte bekymrer forældre. Studie viser, at hovedparten af syge småbørn får paracetamol, hvis de har mange symptomer, og 37 procent af børnene får paracetamol, hvis de også har feber. Forbruget synes rimeligt, da mange forældre skelner mellem sygdommens sværhedsgrad og ikke giver paracetamol før på andendagen i sygdomsforløbet.

Læs mere

Flot stipendium fra Novo Nordisk Fonden til Ruth Kirk Ertmann

16. april 2013

Praktiserende læge og Ph.d. Ruth Kirk Ertmann har netop modtaget et stipendium på 500.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden til sit projekt om ’Svangerskabsforløbets betydning for udvikling af depressive symptomer efter fødslen’.

Læs mere

Diabetespatienter skal tages med på råd

08. april 2013

Patienter med type 2 diabetes får færre alvorlige følgesygdomme som blodpropper i hjertet, når de sammen med lægen skræddersyr deres egen behandling. Det viser nye forskningsresultater fra Forskningsenheden for Almen Praksis.

Læs mere

Kræftpatienter tager selv affære

27. marts 2013

Patienterne selv og deres pårørende tager sig af mange opgaver i forbindelse med behandlingen og plejen, konkluderer cand. scient. soc., sygeplejerske Rikke Dalsted i ny undersøgelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis.

Læs mere

Forstyrret søvn kan forudsige sygdom hos småbørn

27. marts 2013

Søvnproblemer, øresygdomme og brug af medicin synes at kunne forudsige hyppige episoder med sygdom hos småbørn viser en ny undersøgelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin ved Københavns Universitet.

Læs mere

Udvikling i fænomenologisk metode

26. marts 2013

Forskningslektor, speciallæge i almen medicin, Annette Sofie Davidsen, Forskningsenheden for Almen Praksis, har fået publiceret en artikel ”Phenomenological Approaches in Psychology and Health Sciences” i Qualtative Research in Psychology.

Læs mere

Falske screeningsresultater giver langvarige men

18. marts 2013

En ny stor undersøgelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin ved Københavns Universitet viser, at kvinder, der bliver mistænkt for at have brystkræft uden grund, oplever alvorlige psykiske skader længe efter. Undersøgelsen er den største og mest tilbundsgående af sin art nogensinde.

Læs mere

Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger en videnskabelig assistent med henblik på et ph.d.-forløb i implementeringsforskning

26. februar 2013

Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger en videnskabelig assistent med henblik på indskrivning i et 3-årigt ph.d.-forløb om implementeringen af en ny tværsektoriel samarbejdsmodel i sundhedsvæsenet, Collaborative Care.

Læs mere

Forskningsfondens Temadag

11. februar 2013

Forskningsfonden for Almen Praksis afholdt den 22. januar sin årlige temadag, denne gang på Aarhus Universitet. Titlen på temadagen var Når patienten fejler flere ting - Multisygdom i almen praksis.

Læs mere

Studentermedhjælp søges til transskriberingsopgaver med mere

04. februar 2013

Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger en studentermedhjælp til tiltrædelse hurtigst muligt.

Læs mere

Ny markør for oxidativt stress kan forudsige sygdomsforløbet hos patienter med type 2 diabetes

26. januar 2013

Læge, ph.d. Kasper Brødbæk har publiceret en artikel i tidsskriftet Diabetes Care. Han har undersøgt urinens indhold af to markører for oxidativt stress hos patienter med type 2 diabetes i projektet ”Diabetesomsorg i almen praksis”, og har identificeret en ny risikomarkør ved diabetes.

Læs mere

Forsvar for doktorafhandling aflyst

23. januar 2013

Annette Davidsens planlagte disputatsforsvar aflyses. Dette skyldes, at et tidsskrift har bedt om nærmere oplysninger vedr. en af afhandlingens artikler. Der afventes afklaring heraf.

Læs mere

Ph.d. forsvar: Spørgeskema hjælper patienter med korsbåndsskader

16. december 2012

Nyt spørgeskema gør det muligt på videnskabelig vis at undersøge, om det er bedst at behandle patienter med overrevne korsbånd med operation eller genoptræning alene.

Læs mere

En værdsat kapacitet

11. december 2012

Statistiker Volkert Siersma blev oprindelig ansat på Diabetes-projektet. I dag bidrager han til stort set alle kvantitative forskningsprojekter på Forskningsenheden for Almen Praksis i København, og forskerne sætter pris på hans ekspertise.

Læs mere

Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger en videnskabelig assistent med henblik på ph.d.-forløb

23. november 2012

Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger en videnskabelig assistent med henblik på ph.d.-forløb

Læs mere

Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger en videnskabelig assistent eller evt. seniorforsker

23. november 2012

En 1-årig fuldtidsstilling som videnskabelig assistent er ledig til besættelse per 1. januar 2013 eller snarest derefter.

Læs mere

En festdag for kvalitativ forskning

23. oktober 2012

Leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i København Susanne Reventlow er årets prismodtager af Magda og Svend Aage Friederichs Mindelegat.

Læs mere

En prismodtager viser vej

23. oktober 2012

Susanne Reventlow har som leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i København arbejdet på at udvikle og styrke den kvalitative forskning.

Læs mere

Undersøgelse af validitet

04. oktober 2012

Ph.d studerende, læge Anne Møller har fået udgivet en artikel i British Journal of Medicine and Medical Research.

 

Læs mere

Penge til ph.d. projekt om information til gravide

24. september 2012

Antropolog, ph.d. stipendiat Barbara Ann Barrett har modtaget 11.031 kr. til honorering af personale fra almen praksis, der har medvirket til at indsamle data til videnskabelige formål i forbindelse med projektet "Interview-studie: Alment praktiserende lægers oplevelse af arbejdet med information til gravide om fosterundersøgelser”.
Projektet er et delprojekt i ph.d.-projektet ”Retningslinjer i aktion – en antropologisk analyse af det prænatale undersøgelsesfelt”....

Læs mere

Susanne Reventlow får Friederichs Mindelegat

18. september 2012

Forskningsleder, professor, dr. med. og praktiserende læge Susanne Reventlow er årets modtager af Friederichs Mindelegat. I den anledning holder hun et symposium med titlen ”Kvalitativ forskning – viden, der gør en forskel for patienten, for almen praksis og sundhedsvæsenet.”

Læs mere

Gravide kan trygt vælge at føde hjemme

12. september 2012

En ny sammenfatning af den bedste forskning fra det internationalt anerkendte Cochrane samarbejde viser, at de fleste gravide trygt kan vælge at føde hjemme. Sammenfatningen er skrevet af seniorforsker Ole Olsen, Forskningsenheden for Almen Praksis, i samarbejde med jordemoder og ph.d. Jette Aaroe Clausen.

Læs mere

Hvilke diabetespatienter er særlig udsatte for fodsår og amputation?

04. september 2012

Medicinstuderende Christine Bruun forsker i årsager til fodsår og amputationer hos type2 diabetespatienter.

Læs mere

Kan folk med forhøjet blodtryk leve længere ved at spise slankekost?

28. august 2012

Læge og ph.d. studerende Rasmus Køster-Rasmussen og seniorforsker, læge Niels Olivarius, begge Forskningsenheden for Almen Praksis i København, har sammen med sygeplejerske, ph.d. Mette Kildevæld Simonsen fra Finsencentret udgivet artiklen ”Usikkert om vægtreducerende kost påvirker risikoen for tidlig død hos patienter med hypertension – en gennemgang af et Cochrane review” i Ugeskrift for læger.
Det konkluderes bl.a., at overvægtige mennesker med forhøjet blodtryk næppe forøger deres levetid, selv om de taber sig....

Læs mere

Mindeord for Dorte Gannik

24. august 2012

Praktiserende læge Anders Beich, der er tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis, skriver mindeord om Dorte Gannik.

Læs mere

Nedslidning – hvad er det?

21. august 2012

Anne Møller og Susanne Reventlow har fået udgivet en artikel i et temanummer om ”Arbejde – sundhed og sygdom” i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.
Artiklen har titlen ”Muskuloskeletal aldring, arbejdsevne og ’sundhedsbrøken’” og beskriver brugen af nedslidningsbegrebet i Danmark både historisk og aktuelt, og den problematiserer samtidig brugen af dette uspecifikke begreb.
Artiklen udgør baggrunden for Anne Møllers Ph.d.-studium, der om handler arbejdets betydning for aldringsprocessen....

Læs mere

Dødsfald: Dorte Gannik

15. august 2012

Sociolog, dr. scient. soc. Dorte Gannik døde forleden efter længere tids sygdom.

Læs mere

Gode erfaringer med endokrinologiske speciallæger som facilitatorer i almen praksis

27. juni 2012

To undersøgelser af Marius Brostrøm Kousgaard og Thorkil Thorsen fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København viser, at specialister inden for andre specialer kan blive godt modtaget af praktiserende læger, og at almen praksis kan opleve et positivt udbytte af faglig sparring med sådanne eksterne specialister.

Læs mere

En fortaler for fokusgrupper og kvalitative metoder

11. juni 2012

Professor og seniorforsker Kirsti Malterud, der er en kapacitet indenfor kvalitative forskningsmetoder, er tilknyttet Forskningsenheden for at bidrage til metodeudvikling og strategiplanlægning ved større projekter. Hendes nye bog om fokusgrupper som kvalitativ metode er netop udkommet.

Læs mere

Forskerpenge til ph.d. studerende fra Helsefonden

04. juni 2012

To unge forskere på Forskningsenheden for Almen Praksis Laura G. Lindberg og Tina Drud Due har modtaget penge fra Helsefonden til deres kommende ph.d. projekter.

Læs mere

Samarbejde om kræftpatienter kommer ikke af sig selv

30. maj 2012

De forskellige faggrupper, der er involveret i behandlingen og plejen af kræftpatienter, har svært ved at samarbejde på tværs. Patienterne og deres pårørende må derfor ofte selv agere og tage sig af adskillige opgaver i forløbet, viser ny ph.d. afhandling fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Rikke Dalsted forsvarede sin ph.d. mandag den 20 maj.

Læs mere

Ny ph.d. studerende vil undersøge småbørns sundhed

16. maj 2012

Cand.soc. Kia Ditlevsen er blevet indskrevet som ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, Fødevareøkonomisk Institut, med henblik på udarbejdelsen af afhandlingen ”Healthy Weight Behaviour for Toddlers in Families of Diverse Ethnic Background.”
Projektet foregår i et samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis i København.
Kia Ditlevsens projekt er finansieret af Det strategiske Forskningsråd og er en del af et større projekt, ”Towards Susatinable Healthy Lifestyle Interventions for Migrants”....

Læs mere

Forsvar af ph.d. om samspil og praksis i kræftbehandlingen

09. maj 2012

Sociolog og sygeplejerske Rikke Dalsted forsvarer mandag den 21. maj sin ph.d. afhandling. Den har titlen: Patientforløb som idé og praksis, en organisationssociologisk analyse (Patient trajectory as idea and practice. A sociological analysis of cancer treatment and care in Denmark).
Forsvaret finder sted kl. 14.00 i Alexandersalen på Bispetorvet 1-3, København K.
Forsvaret gives på engelsk og bedømmere er overlæge, dr. med. Mogens Grønvold, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, professor Li...

Læs mere

Forskningsstipendiater til to forskere

07. maj 2012

Kirsten Lykke og Anette Graungaard og begge forskere ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København, har hver modtaget et to-årigt post doc. stipendium i almen medicin på 500.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Læs mere

Svære ord dominerer, når sundhedsvæsenet kommunikerer

17. april 2012

Hanne Thorsen, Klaus Witt & John Brodersen Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis har undersøgt, hvordan sundhedsvæsenet kommunikerer med borgerne. Artiklen er offentliggjort i Ugeskrift for Læger.

Læs mere

Kvindelige læger bruger supervision flittigt

09. april 2012

To forskere med tilknytning til Forskningsenheden for Almen Praksis har undersøgt udbredelsen og værdien af gruppesupervision blandt praktiserende læger.

Læs mere

Forholdet mellem lægen og den alvorligt syge kræftpatient

30. marts 2012

Praktiserende læge og ph.d. May-Lill Johansen, Univsersitet i Tromsø, der var tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis som gæsteforsker et semester, har fået offentliggjort artiklen: ”I Deal With the Small Things’: The Doctor–Patient Relationship and Professional Identity in GPs’ Stories of Cancer Care.” Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet Health.

Læs mere

Effekten af patienters selvmord

20. marts 2012

Forskningslektor Anette Sofie Davidsens artikel ”And then one day he’d shot himself. Then I was really shocked: General practitioners’ reaction to patient suicide” er offentliggjort i tidsskriftet Suicidologi.

Læs mere

Klager over dårlig hukommelse kan forudsige demens

16. marts 2012

Når ældre patienter klager over dårlig hukommelse hos deres praktiserende læge, kan det være et forvarsel om demens, viser ny undersøgelse af forskningslektor og praktiserende læge Frans Waldorff. Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet International Journal of Geriatric Psychiatry.

Læs mere

Raske tager skade af at deltage i screeningsforsøg

07. marts 2012

Ny undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at det har negative psykiske og sociale konsekvenser for raske mennesker at deltage i et lodtrækningsforsøg om screening for lungekræft.

Læs mere

International konferencepræsentation

02. marts 2012

På konferencen Reducing Health Disparities in Quality Cancer Care: Psychosocial Research, Practice and Outreach i Miami, USA, afholdt ass. Forskningslektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis/Københavns Universitet...

Læs mere

Effekten af screening for tarmkræft er overvurderet

24. februar 2012

I 2014 indføres screening for tarmkræft i Danmark. Men en ny undersøgelse, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Evaluation in Clinical Practice viser, at den forebyggende effekt af screeningen er overdrevet, og måske virker screening for tarmkræft slet ikke. 

Læs mere

Symposium med Kirsti Malterud og Lotte Hvas 5. marts 2012

06. februar 2012

”Resultater fra kvalitative undersøgelser – hvornår og hvordan kan de gøre en forskel?” 

Læs mere

Sigter datafangst mod faglig læring eller er det en kontrolforanstaltning?

02. februar 2012

Ph.d. studerende, cand.scient.soc., Laura Lippert ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København er i gang med et kvalitativt studie af, hvordan kvalitetsmålinger ved hjælp af datafangst påvirker på praksisniveau. Hun har netop offentliggjort artiklen ”Kvalitetsmålinger i almen praksis – ny teknologi og gamle logikker” i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfunds temanummer om ”Kvalitative perspektiver på evalueringer i sundhedsvæsenet”.   

Læs mere

Forsker i forandringer

28. januar 2012

Sundhedstjenesteforskning er politolog, post doc. Marius Brostrøm Kousgaards primære forskningsområde. Senest har han været med til at udvikle et stort evaluerings- og forskningsprojekt for Region Hovedstaden, ligesom han har stået i spidsen for et forskningsprojekt om, hvordan praktiserende læger forholder sig til registrering af utilsigtede hændelser i almen praksis.


 

Læs mere

Unge kræftpatienter bidrager til forskning online

18. januar 2012

Forskningslektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København Bibi Hølge-Hazelton har undersøgt unge kræftpatienters hverdagslivserfaringer, og beskriver disse via en case i artiklen med titlen: ”Inquiries of discomfort: Cancer experiences in young adulthood” i Tidsskriftet Qualitative Studies.

Læs mere

Forskere i medierne i efteråret

29. december 2011

Forskerne på FE nøjes ikke med at offentliggøre forskningsresultater i videnskabelige tidsskrifter. Flere af forskerne, der er tilknyttet forskningsenheden bidrager også til debatten i medierne generelt. 
I novemberudgaven af Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, hvor temaet var forebyggelse, havde Kirsten Lykke sammen med Ruth Ertmann og Anette Graungaard således en artikel om den foreb...

Læs mere

Ph.d. forsvar på Forskningsenheden

28. november 2011

Speciallæge i almen medicin Henrik Sångren forsvarer sin ph.d.-afhandling: Patients’ obligation, embodiment, motives and self in hypertension – a qualitative study from general practice mandag den 28. november kl. 14.
Afhandlingen beskæftiger sig med, hvordan patienter oplever at blive diagnosticeret med forhøjet blodtryk. Henrik Sångren undersøger, hvilke motiver, der bevæger patienter til at acceptere medicinsk ...

Læs mere

Lotte Hvas modtager Carlsbergs Mindelegat

28. november 2011

Praktiserende læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København Lotte Hvas er modtager af Carlsbergs Mindelegat 2011.

Læs mere

Behov for kritik af selvtests

23. november 2011

Der er grund til at forholde sig kritisk til de stadig mere udbredte selvtests. Det viser en rapport fra Teknologirådet udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af John Brodersen og Bibi Hølge-Hazelton fra FE.

Læs mere

Forskere underviser på Lægedage 2011

06. november 2011

En række af forskerne på FE afholder kurser og workshops under Lægedage 2011 i Bella Center fra den 14. til den 18. november. Det ene hovedtema er forebyggelse og forebyggelsesbegrebet bliver vendt og drejet, diskuteret og debatteret på mange kurser.

Læs mere

Biomarkør i urin kan forudsige sygdomsforløb hos patienter med type 2 diabetes

02. november 2011

Læge og ph.d.-studerende Kasper Brødbæk har publiceret en artikel i Diabetes Care. Han har undersøgt urinens indhold af to markører for oxidativt stress hos 1381 patienter med type 2 diabetes i projektet ”Diabetesomsorg i almen praksis”.

Læs mere

Efficacy of ComRem in primary care

01. november 2011

Frans B. Waldorff et al. publicerede i juli et studie i Implementation Science med titlen: The efficacy of computer reminders on external quality assessment for point-of-care testing in Danish general practice.

Læs mere

Ph.d. projekt om konsekvenser af lungekræftscreening

01. november 2011

Forskningsassistent læge Jakob Fraes Rasmussen har påbegyndt sit ph.d. projekt om konsekvenser af lungekræftscreening.
CT-skanning af lungerne kan opspore lungekræft på et tidligt tidspunkt. Derfor kan CT-skanning måske være en egnet screeningstest.
Formålet med dette ph.d. projekt er at analysere de psykosociale konsekvenser ved at deltage i et forsøg med screening for lungekræft ved hjælp af CT-skanning med fokus på de falsk positive skanningssvar.
 
På Gentofte Hospital er der fra 2004-2010 blevet gennemført et randomiseret screeningsforsøg, DLCST, som involverer 4.104 frivillige forsøgspersoner, hvor halvdelen fik årlige CT-skanninger af lungerne med blandt andet med følgende formål:...

Læs mere

Gæsteforsker fra Portugal

11. oktober 2011

Ph.d. studerende Bruno Heleno er i efteråret 2011 tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Bruno Heleno forsker i fysiske bivirkninger ved kræftscreeningsprogrammer.

Læs mere

Ny ass. redaktør af Ugeskrift for Læger

11. oktober 2011

Forskningslektor ved Forskningsenheden for Almen Praksisk i København og praktiserende læge Frans Boch Waldorff er 1. oktober ansat som assisterende redaktør i Ugeskrift for Læger og Danish Medical Bulletin.
Frans Boch Waldorff afløser John Sahl Andersen, der ligeledes er praktiserende læge og lektor på Afdeling for Almen Medicin i København.

»Jeg er rigtig glad for at kunne overtage John Sahls arbejde som redaktør og vil forsøge at videreføre og styrke det almen medicinske fingeraftryk i Ugeskriftet,« siger Frans Bock Waldorff, der efterlyser gode ideer til u...

Læs mere

Kost, Metabolisme og Fedme

01. september 2011

Læge Rasmus Køster-Rasmussen blev 1. august indskrevet ved Syddansk Universitet som ph.d. studerende. Rasmus’ projekt handler om, hvorvidt man kan blive fed af at drikke sodavand, om frugt kan være usundt, og om der er sammenhæng mellem fedme og antallet af de måltider, man spiser.

Læs mere

Det sociale system stresser forældre til handicappede børn

11. august 2011

En undersøgelse fra praktiserende læge og forsker ved Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet Anette Graungaard viser, at forældre til et handicappet barn oplever kontakten med det sociale system som en stor og svær udfordring.

Læs mere

Ny forskningslektor på FE

11. august 2011

Annette Sofie Davidsen er pr. 1. august deltidsansat på Forskningsenheden for Almen Praksis i København som forskningslektor.

Læs mere

Feber, øresmerter og opkast får forældre til at kontakte lægen

30. juni 2011

Praktiserende læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Medicin i København Ruth Ertmann har undersøgt, hvad der får forældre til at kontakte deres praktiserende læge, når deres lille barn er sygt.

Læs mere

Nyt ansigt på Forskningsenheden

28. juni 2011

Louise Løgstrup, 31 år og uddannet læge i 2008 vil hen over sommeren være tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis, idet hun har fået tildelt en flexplads og arbejder med at skrive et udkast til en artikel på baggrund af kvantitative danske data fra projektet ”Medical homes”.

Læs mere

Det er tid til nordisk kongres i Tromsø

08. juni 2011

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og Forskningsenheden for almen praksis i København samles til socialt og faglig mødepunkt under Nordisk Kongres i Tromsø.

Læs mere

Medicin til alle? Selvfølgelig ikke

03. juni 2011

Forskere og praktiserende læger ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Universitetsklinikken - Almen Praksis ved Københavns Universitet har skrevet et debatindlæg i Ugeskrift for Læger.

Læs mere

Leder: Fremtiden for de nationale sundhedssystemer

01. juni 2011

Sammen med bl.a. præsidenten for Royal College of General Practice i England Iona Heath har lektor og speciallæge i almen medicin John Brodersen fået optaget en leder i majnummeret af British Journal of Generel Practice.

Læs mere

Forskere in spe kiggede forbi

01. juni 2011

Forskningsenheden for Almen Praksis (FE) og Afdelingen for Almen Medicin (AAM) ved Københavns Universitet havde tirsdag den 31. maj inviteret til introdag for læger, medicinstuderende og andre, der er interesserede i forskning.

Læs mere

Forskere bidrager til Nordisk Kongres

31. maj 2011

Et stort antal forskere fra eller med tilknytning til Forskningsenheden for Almen Praksis i København og Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet bidrager til Nordisk Kongres i Tromsø i juni.

Læs mere

Medicinstuderende vil gerne forske

31. maj 2011

Interessen for forskning er steget markant blandt medicinstuderende på KU indenfor de seneste år, og der samme er interessen for almen medicin. Katrine Johnsen er en af de studerende, der er blevet tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i København som forskningsassistent.

Læs mere

Ph.d. kursus på Forskningsenheden

25. maj 2011

Forskningsenheden for Almen Praksis i København er arrangør af ph.d. kurset “Writing articles from qualitative studies in general practice” den 26. og 27. maj.

Læs mere

Læger tackler patienter med psykiske problemer forskelligt

23. maj 2011

Praktiserende læger behandler mere end 90 pct. af alle psykiske lidelser. Men deres tilgang til psykologiske interventioner er kun lidt undersøgt, og deres vej til at forstå patienter med psykiske lidelser er endnu ikke udforsket.

Læs mere

Nye ansigter på Forskningsenheden

16. maj 2011

Forårsmånederne har budt på mange nye ansigter på Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Nogle af de nye skal være på enheden i en længere periode, mens andre kun er ansat i nogle uger.

Læs mere

Samspil mellem sygdomsbegreber og organisering af sundhedsvæsenet

13. maj 2011

Dr. scient. soc. Dorte Gannik og post. doc., læge Ann Dorrit Guassora har fået offentliggjort en oversigtsartikel om sammenhænge mellem sygdomsbegreber og den måde, sundhedsvæsenet er organiseret på i Ugeskrift for Læger.

Læs mere

Åbent Hus for forskningsinteresserede

07. maj 2011

Forskningsenheden for Almen Praksis (FE) og Afdeling for Almen Medicin (AAM) ved Københavns Universitet inviterer tirsdag den 31. maj til introdag for læger, medicinstuderende og andre, der er interesserede i forskning.
Dagen begynder kl. 9 med en rundvisning af et par yngre forskere. Kl. 10 deltager man i Forskningsenhedens interne møde, og mellem kl. 11 til 12 vil leder af Fo...

Læs mere

Penge til forskere

12. april 2011

Post doc., læge Ann Dorrit Guassora og speciallæge i almen medicin, seniorforsker Annette Davidsen har fået bevilliget henholdsvis 500.000 kr. og 1 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Begge er tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i København og begge vil indgå i forskergruppen vedrørende konsultationsforskning.

Læs mere

Diabetespatienter skal huske besøget hos øjenlægen

05. april 2011

I Europa er alvorlig synsnedsættelse 2-3 gange så hyppig hos personer med diabetes som i baggrundsbefolkningen, men forskellen mindskes med stigende alder.
I den arbejdsføre alder anses diabetiske øjenbaggrundsforandringer for den vigtigste årsag til blindhed. Selv en let synsnedsættelse kan have en negativ indflydelse på livskvaliteten hos diabetespatienter, som kan føle sig sårbare og bekymre sig om fremtiden.
En stor andel af patienter med type 2 diabetes frygter derfor i høj grad synstab og betragter synstab som den værste komplikation ved diabetes. ...

Læs mere

Sundhedsfremme i almen praksis

05. april 2011

En række forskere med tilknytning til Forskningsenheden for Almen Praksis i København og Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet har bidraget til bogen ”Sundhedsfremme i hverdagen”, der netop er udkommet på forlaget Munksgaard Danmark.

Læs mere

To nye professorer til almen praksis

21. marts 2011

Københavns Universitet har udnævnt forskningsleder Susanne Reventlow og forskningslektor Niels de Fine Olivarius fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København til adjungerede professorer i almen medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere

Kvinder sætter deres lid til mammografiscreening

16. marts 2011

Kvinder vil gerne screenes for brystkræft. De føler, at tilbuddet giver dem god sikkerhed for, at de ikke har brystkræft.

Læs mere

Lungekræftscreening tiltrækker de ”forkerte” storrygere

15. marts 2011

Deltagerne i det danske screeningsforsøg for lungekræft DLCST var bedre uddannede og mindre bekymrede for at få lungekræft end storrygere generelt. Det viser en ny undersøgelse lavet af forskere fra bl.a. Forskningsenheden for Almen Praksis i København. 

Læs mere

Forskere bidrager til lærebog om god kommunikation

10. marts 2011

En række forskere og undervisere fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København og Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet har bidraget til en ny lærebog ”Medicinsk kommunikation”, der netop er udgivet på FADL’s forlag.

Læs mere

John Brodersen taler om screening på etisk konference

10. marts 2011

Forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis i København, speciallæge i almen medicin, ph.d. John Brodersen er hovedtaler på konferencen "Screening på gott och ont" i Stockholm.
John Brodersen er inviteret af det svenske etiske råd Statens medicinsk-etiska råd, der den 14. april 2011 afholder deres årlige etiske dag. I år er temaet for dagen ”Screening på gott og ont”.
Anledningen er den voksende skepsis mod nytteværdien af de nationale screeningsprogrammer, og de fysiske såvel som psykiske konsekvenser det kan have, at ellers raske mennesker bliver udpeget som syge....

Læs mere

Sårbare patienter og den praktiserende læge

09. marts 2011

Forskningsenheden for Almen Praksis i København har med undersøgelsen ”Arbejdet med sårbare patienter og perspektiver på social ulighed i almen praksis” kortlagt, hvordan de praktiserende lægers opfatter sårbare patienter i forhold til social ulighed.

Læs mere

Forskere skal evaluere facilitatorprojekt

20. februar 2011

Forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis skal stå i spidsen for et stort evaluerings- og forskningsprojekt om, hvordan besøg af en facilitator kan bidrage til at forbedre indsatsen for patienter med type2 diabetes og KOL.

Læs mere

Tillid mellem læge og forældre er vigtig for udsatte børn

01. februar 2011

Praktiserende læge og forsker Kirsten Lykke beskriver i ny undersøgelse, hvordan mødet mellem forældre og læge i børnekonsultationen kan udnyttes til en bedre forståelse af børns trivsel.

Læs mere

Unge forskere bidrager på Store Praksisdag

27. januar 2011

Tre forskere fra Forskningsenheden skal give deltagerne i Store Praksisdag et indblik i, hvad de forsker i, og hvordan forskningen kan bidrage til hverdagen i praksis.

Læs mere

To tiltrædelsesforelæsninger

10. januar 2011

De to nyudnævnte adjungerede professorer Susanne Reventlow og Niels de Fine Olivarius holder tiltrædelsesforelæsninger den 11. marts 2011.

Læs mere

Lærerigt og anbefalelsesværdigt

10. januar 2011

Praktiserende læge i Tromsø, Norge og ph.d. stipendiat May-Lill Johansen har haft stort udbytte af sit semester på Forskningsenheden. 

Læs mere

Binyrebarkhormon og diabetes

21. december 2010

Ny undersøgelse fra diabetesprojektet viser, at der ikke er forskel på de diabetespatienter, der får steroidbehandling ved diagnosetidspunktet, og de der ikke gør, hvad angår dødelighed og sygdomsforløb.

Læs mere

Forskningsgrupper øger viden til gavn for forskningen

14. december 2010

Forskningsenheden råder over stor viden og mange forskellige kompetencer som følge af de mange dygtige forskere. Det forsøger forskerne at drage nytte af ved at organisere sig i forskellige forskningsgrupper.

Læs mere

Hvad er det, som får en praktiserende læge til at råde en patient til at holde op med at ryge?

14. december 2010

I decembernummeret af Scandinavian Journal of General Practice bringes en interview- og observations undersøgelse med praktiserende læger og patienter om, hvad det er, som får en praktiserende læge til at råde en patient til at holde op med at ryge.

Læs mere

Medieoptræden i november

25. november 2010

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne i begyndelsen af november indgik regeringen og Dansk Folkeparti samt den enlige repræsentant for Kristendemokraterne en aftale om Kræftplan III. Som led i aftalen vil alle danskere mellem 50 og 75 år fremover blive tilbudt deltagelse i screening for tyk- og tarmkræft.
John Brodersen kommenterede aftalen i flere medier – bl.a. i MetroXpress - og påpegede, at screeningsprogrammet kan ende med at koste raske danskere livet. Også TV2 bragte tirsdag den ...

Læs mere

En teoretiker takker af

24. november 2010

Interview med sociolog, dr. scient. soc. Dorte Gannik i anledning af hendes afsked med Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Læs mere

Diabetespatienter kan motiveres til bedre kondition og muskelstyrke

24. november 2010

Praktiserende læge i Korsør Henning Lohmann har netop fået offentliggjort et studie, der undersøger, om det er muligt at motivere patienter med type 2 diabetes til at forbedre deres kondition og muskelstyrke.

Læs mere

Carlsbergs Mindelegat til Lise Dyhr

17. november 2010

Praktiserende læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København Lise Dyhr fik på Lægedage overrakt Carlsbergs Mindelegat.

Læs mere

Pressemeddelelse: To professorer og en forskningspris

15. november 2010

Forskningsenheden for Almen Praksis i København kan glæde sig over to professorudnævnelser og en stor forskningspris.

Læs mere

Patienters selvmord rammer lægen

10. november 2010

Forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, praktiserende læge Annette Sofie Davidsen har fået offentliggjort to videnskabelige arbejder. Den ene handler om det psykodynamiske perspektiv, og den anden tager fat på patienters selvmord og den følelsesmæssige effekt, det har på den praktiserende læge, når en af hans eller hendes patienter begår selvmord.

Læs mere

Diabetespatienter skal behandles forskelligt

09. november 2010

Resultaterne af 20 års forskning i diabetesbehandling i almen praksis blev fremlagt ved et symposium ”Diabetesomsorg i almen praksis – i 20 år” på Københavns Universitet fredag den 5. november. 


Læs mere

Forskere underviser på Lægedage 2010

02. november 2010

Forskningsenheden er repræsenteret med flere forskere blandt underviserne på Lægedage 2010 i Bella Center fra mandag den 15. november til og med fredag den 19. november.

Læs mere

Symposium: Almenmedicinsk Teori - et fundament for almen praksis

26. oktober 2010

Forskningsenheden holder afskedssymposium for Dorte Gannik fredag den 26. november kl. 14.00

Læs mere

Forskere blander sig i debatten

01. oktober 2010

Debatten om, at patienter, der ikke taler dansk, selv skal betale for tolkebistand, hvis de skal have tolk med til lægen, fortsætter.
Praktiserende læge og forsker ved Forskningsenheden Lise Dyhr pegede i en artikel i Jyllands-Posten mandag den 20. september på, at brugerbetaling på tolkning vil skabe et uheldigt forhold mellem lægen og patienten.
”Kommunikationen med patienterne er no...

Læs mere

20 år med diabetesomsorg i almen praksis

24. september 2010

Fredag den 5. november afholder Forskningsenheden for Almen Praksis i København og Friederichs Mindelegat til et symposium om projektet ”Diabetesomsorg i almen praksis – i 20 år”. På symposiet vil forskningslektor Niels Olivarius sammen med en række kolleger fortælle om projektet og dets resultater.

Læs mere

Frans Waldorff modtager Alzheimer forskningspris 2010

22. september 2010

Praktiserende læge, ph.d. Frans Waldorff, der i foråret blev ansat som forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis, har netop modtaget Alzheimer Forskningsfondens forskningspris for klinisk forskning i 2010 på 50.000 kr.

Læs mere

Livsstil - det kan de praktiserende læger tage sig af...

17. september 2010

Ann Dorrit Guassora, forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, stiller spørgsmålstegn ved begrundelserne for at lægge forebyggelsesopgaver i almen praksis i et debatindlæg i Ugeskrift for Læger nr. 37.

Læs mere

Ærespost til forsker

16. september 2010

Associeret forskningslektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis Bibi Hølge-Hazelton er blevet udpeget til Honorary Teaching Fellow ved Faculty of Health and Life Sciences på Coventry University i England. Bibi Hølge-Hazelton er tilknyttet fakultetets postgraduate uddannelse i Cancer Care for Teenagers and Young Adults.
Med udnævnelsen følger rettigheden til at anvende titlen i relevante akademiske og professionelle sammenhænge, samt til at anvende universitets almindelige akademiske og sociale faciliteter....

Læs mere

Forsker sætter gang i debat om fedmeoperationer

15. september 2010

Et kapitel i en bog om diabetesbehandling skrevet af praktiserende læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis Lise Dyhr fik sat mediemøllen i omdrejninger.

Læs mere

Nordisk Kongres i Tromsø 2011

13. september 2010

Læs mere

Rygsmerter kan være tegn på dårlig trivsel på arbejdet

10. september 2010

En netop offentliggjort undersøgelse lavet af forskere tilknyttet Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis i København viser, at patienter med rygsmerter, som samtidig klager over et hårdt job, bliver ved med at have det dårligt.

Læs mere

Ph.d. studerende forsker på Stanford University

08. september 2010

Rikke Dalsted, ph.d. studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København, er i øjeblikket tilknyttet som besøgende forsker ved Stanford University, SCANCOR i Californien.

Læs mere

Forskere fra Forskningsenheden i medierne

03. september 2010

Forskningslektor John Brodersen og praktiserende læge Lotte Hvas, begge tilknyttet Forskningsenheden, har begge optrådt i medierne for nylig.

 

Læs mere

Australsk forsker fik indblik i kvalitative metoder

29. august 2010

Forskningsenheden for Almen Praksis i København har i løbet af sommeren haft besøg af ph.d. stipendiat Renée Otmar fra Australien. Renée Otmar forsker i kulturelle barrierer for forebyggelse og behandling af knoglebrud og kom primært for at høre om forskningsleder Susanne Reventlows forskning i osteoporose og patienternes oplevelse af risiko, forebyggelse og behandling.

Læs mere

Forebyggende helbredstjek eller ej?

20. august 2010

Helbredstjek og den manglende evidens for, at det gavner, er til diskussion i artiklen ”Almen praksis: Helbredstjek? – helst ikke” i Ugeskrift for Læger nr. 33.

Læs mere

Selvvurderet helbred, diabetes og død. En gådefuld udfordring

13. august 2010

Projektet ”Diabetesomsorg i almen praksis” har fået optaget en artikel om 1.323 patienters 5-års dødelighed i forhold til forskellige helbredsindikatorer, som vi målte, da patienterne fik konstateret diabetes. 

Læs mere

Forskere bidrager til ny bog

09. august 2010

Praktiserende læge, ph.d. og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København Lise Dyhr og antropolog Anette Sonne Nielsen, KvEAP, har bidraget med et kapitel til bogen ”Tro, omsorg og interkultur”, der fra forskellige vinkler tager fat i social- og sundhedsvæsenets møde med patienter og klienter med ikke-vestlig baggrund.

Læs mere

Unge kræftpatienter har brug for den praktiserende læge

06. august 2010

Bibi Hølge-Hazelton, forskningsleder på Sygehus Nord/Region Sjælland og forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis i København har netop sammen med kollegaer fra Canada, USA og Holland fået offentliggjort en artikel i tidsskriftet ”Supportive Care in Cancer” om almen praksis rolle i omsorgen for unge kræftpatienter.

Læs mere

Det tager tid

04. august 2010

Praktiserende læge og seniorforsker, ph.d. Annette Sofie Davidsen har med forskningsleder, dr.med. Susanne Rewentlow som medforfatter netop fået offentliggjort en artikel i tidsskriftet Health om psykologisk intervention i almen praksis.

Læs mere

Nordisk Kongres i Tromsø 2011.

14. juli 2010

Den 17. Nordiske Kongres for Almen Praksis finder sted i Tromsø den 14. - 17. juni 2011. 
Klik på linket herunder for yderligere information.
 

Læs mere

Samtaleterapi er en del af hverdagen i praksis

05. juli 2010

Ugeskrift for Læger bringer i sin netudgave den 5. juli 2010 praktiserende læge og seniorforsker, ph.d. Annette Sofie Davidsens artikel ”Samtaleterapi ind i den praktiserende læges hverdag”.  

Læs mere

Det handler om køn… eller gør det?

01. juli 2010

Bibi Hølge-Hazelton, forskningsleder på Sygehus Nord/Region Sjælland og forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis i København afholder workshop om ”Feminiseringen af almen praksis” på FYAMs årsmøde 30. september i Middelfart.  

Læs mere

Nyt ph.d. projekt vil undersøge effekter af kvalitetsmålinger

28. juni 2010

Laura Lippert er fra 1. juni indskrevet som ph.d. studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Hendes projekt handler om effekter af indikatorbaserede kvalitetsmålinger i almen praksis.

Læs mere

Kræftsygdom kommer bag på mammografipatienter

22. juni 2010

Et nyt ph.d. studie fra Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Institut for Folkesundhedsvidenskab samt Institut for Psykologi, Københavns Universitet konkluderer, at kvinder, der får konstateret brystkræft i forbindelse med screening, oplever bekymringer, uvished og træthed.

Læs mere

Forældre vil ikke have febersyge børn

11. juni 2010

Tre ud af fire forældre bruger paracetamol for at slå feberen ned og undgå feberkramper hos deres syge småbørn, viser en ny dansk undersøgelse lavet af forskere fra Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Læs mere

Pjece fra Sundhedsstyrelsen skaber utryghed

11. juni 2010

Stud. med. Puk Jensen og lektor og speciallæge i almen medicin, ph.d. John Brodersen, Forskningsenheden for Almen Praksis i København har undersøgt Sundhedsstyrelsens pjece om prænatal screening. Undersøgelsen er offentliggjort i Ugeskrift for Læger nr. 23.

Læs mere

Nordisk Kongres i Tromsø 2011

02. juni 2010

Læs mere

Ph.d forsvar

01. juni 2010

Sygeplejerske, cand. mag. i psykologi og filosofi Mette Ryle forsvarer sin ph.d "Screeningsdiagnosticeret sygdom som intervention i den personlige livsførelse" mandag den 21. juni kl. 14 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet.

Læs mere

Tiltrædelsesforelæsning

01. juni 2010

Professor Lars Bjerrum, Afdelingen for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, CSS, Københavns Universitet holder fredag den 4. juni kl. 14.00 sin tiltrædelsesforelæsning "Antibiotika overforbrug og bakteriel resistens - almen praksis kan gøre en forskel".

Læs mere

Den praktiserende læge som rådgiver ved screening

20. maj 2010

Forskningslektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København, speciallæge i almen medicin John Brodersen har sammen med lektor og læge Linn Getz, Forskningsenheden for Almen Praksis, Afdeling for Folkesundhed og Almen Praksis, Norges Universitet for Videnskab og Teknologi, Trondheim skrevet lederen i martsnummeret af Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Læs mere

Seminar "Prevention in old age"

18. maj 2010

I forbindelse med praktiserende læge Mikkel Vass disputasforsvar afholder Center for Sund Aldring ved Kbh.s Universitet et seminar fredag den 11. juni, hvor en af verdens førende eksperter inden for geriatri professor Thomas Gill vil holde et indlæg. Desuden kommer Steve Iliffe, der er ekspert i primærkommunernes behandling og plejetilbud til ældre, samt Povl Riis, der er ældreforskningens og etikkens grand old man, og  stadig aktiv formand for Ældreforum.

Læs mere

Hvad er sygdom?

17. maj 2010

I en artikel, der blev bragt i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning i november 2009, beskriver Dorte Gannik den medicinske diagnose som en konstruktion og ser på, hvilke begrænsninger dette medfører for brug af diagnoser. Artiklen tager udgangspunkt i et oplæg, som Dorte Gannik holdt på Trygfondens temadag om ”Lidelsens mange sprog” sidste år. Artiklen har overskriften

Læs mere

Disputatsforsvar

06. maj 2010

Praktiserende læge Mikkel Vass, Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis, forsvarer torsdag den 10. juni 2010 kl. 13.00 sin disputats Prevention of functional decline in older people. The Danish randomised intervention trial on preventive home visits.

Læs mere

Forskningstræning styrker Forskningsenheden

05. maj 2010

John Brodersen er pr. 1. april ansat som ny forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis med særligt ansvar for forskningstræningen. Her fortæller han om kurset og om, hvorfor det er en fordel for Forskningsenheden.

Læs mere

Forskning i almen medicin kræver hjernekraft

15. april 2010

Den norske professor i almen medicin Steinar Hunskår talte på Forskningsfondens Temadag i Århus om udfordringerne med at organisere forskning i almen medicin og fokuserede på, hvad der skal til for at gøre almen medicin til at et stærkt og selvstændigt forskningsfelt.

Læs mere

Ph.d.-kursus 7.-11. juni 2010: Humanistiske forskningsmetoder i sundhedsvidenskab

14. april 2010

Hensigten med dette kursus er at give en overskuelig introduktion til arsenalet af forskellige humanistiske metoder til datagenerering og analysestrategier, der anvendes eller med fordel kan anvendes indenfor sundhedsvidenskabelig forskning.

Læs mere

Forskningsfondens Temadag

25. marts 2010

Forskningsleder Susanne Reventlow og forskningslektor Niels Olivarius holdt begge oplæg på Forskningsfondens Temadag i Århus onsdag den 27. januar.

Læs mere

Strategiartikel publiceret internationalt

25. marts 2010

Strategiarbejdet på Forskningsenheden er publiceret internationalt. Niels Olivarius, Marius Kousgaard, Susanne Reventlow og Charlotte Tulinius har fået publiceret deres artikel vedr. Forskningsenhedens strategiarbejde i det amerikanske tidsskrift Journal of Research Administration.

Læs mere

APU fylder fem år

22. marts 2010

Klinikchef Jens Aage Stauning gjorde status for APU i København ved Forskningsfondens Temadag i Århus for nylig og skitserede klinikken fremtidsplaner i et universitetsperspektiv.

Læs mere

Erfaring er det vigtigste redskab til at spotte børn med problemer

22. marts 2010

Praktiserende læger må stole på egen erfaring, når de ved børneundersøgelserne skal spotte børn, der viser tegn på mistrivsel. Den officielle vejledning indeholder ingen konkrete anvisninger eller forslag til, hvad lægen skal holde øje med.

Læs mere

Speeddating for ph.d. studerende

01. februar 2010

Tre af FEs forskningsassistenter lod deltagerne i Forskningsworkshoppen på Forskningsenheden for Almen Praksis i København for nylig møde nye mennesker i en praktisk øvelse i tværfaglig networking.

Læs mere

Jobbet er sjældent skyld i nedslidning

11. januar 2010

Aldring og arbejdets betydning for, om man bliver tidlig gammel, er emnet for et nyt ph.d. projekt på Forskningsenheden for Almen Praksis. Håbet er, at projektet vil give praktiserende læger mere viden om emnet og dermed gøre det lettere for dem at tale med de midaldrende patienter om deres arbejdsliv.

Læs mere

Diabetespatienter skal behandles forskelligt

21. december 2009

En ny undersøgelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København viser, at der er stor forskel fra patient til patient på udviklingen i blodsukkerniveauet hos patienter med type 2 diabetes. Derfor må den praktiserende læge være opmærksom på, at patienterne skal behandles forskelligt.

Læs mere