Udvikling i fænomenologisk metode – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Udvikling i fænomenolo...

26. marts 2013

Udvikling i fænomenologisk metode

FÆNOMENOLOGI

Forskningslektor, speciallæge i almen medicin, Annette Sofie Davidsen, Forskningsenheden for Almen Praksis, har fået publiceret en artikel ”Phenomenological Approaches in Psychology and Health Sciences” i Qualtative Research in Psychology.

Artiklen beskriver, at en stor gruppe kvalitative analysemetoder er inspirerede af den fænomenologiske filosofi, og at denne filosofi snarere repræsenterer en filosofisk bevægelse end en bestemt retning.

De fænomenologisk inspirerede analysemetoder har udviklet sig i takt med udviklingen i fænomenologisk filosofi, og metoderne har bevæget sig fra at lægge hovedvægten på beskrivelse til at inddrage en øget grad af fortolkning. 

Annette Sofie Davidsen viser denne udvikling med eksempler fra sin egen forskning, og artiklen udgør på denne måde en slags metaanalyse af disse forskningsresultater.

Desuden vises, at den fænomenologiske analysemetode kan kobles med narrativ analyse, og at dette ved anvendelse af kritisk narrativ analyse tilmed kan pege på nye postmoderne udviklingsmuligheder for fænomenologisk analyse og samtidig imødegå meget af den kritik, der har været rettet mod fænomenologisk metode for at være for essentialistisk.

Ref. : Davidsen, A. S. (2013). Phenomenological Approaches in Psychology and Health
Sciences. Qualitative Research in Psychology, 10(3), 318-339.

Link til artiklen: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14780887.2011.608466