Patienters selvmord rammer lægen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Patienters selvmord ra...

10. november 2010

Patienters selvmord rammer lægen

Forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, praktiserende læge Annette Sofie Davidsen har fået offentliggjort to videnskabelige arbejder. Den ene handler om det psykodynamiske perspektiv, og den anden tager fat på patienters selvmord og den følelsesmæssige effekt, det har på den praktiserende læge, når en af hans eller hendes patienter begår selvmord.

Det psykodynamiske perspektiv
Artiklen ”To survive, generel practice needs to reintroduce the psychodynamic dimension” er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Psychodynamic Practice. I den argumenterer Annette Sofie Davidsen for, at det vil være nødvendigt at genindføre det psykodynamiske perspektiv i læge-patientforholdet og i almen praksis i det hele taget, hvis almen praksis skal overleve i sin nuværende form og ikke blot blive en discountudgave af sekundærsektorens specialer.
”Almen praksis har tidligere været truet på sin eksistens, og dengang var det netop indførelsen af den psykodynamiske tankegang, som sikrede overlevelse,” siger Annette Sofie Davidsen og fastslår:
”Men perspektivet overlevede ikke, fordi der ikke blev formuleret et tilgrundliggende teoretisk fundament. Et sådant eksisterer nu, og kan anvendes i almen praksis.”

Effekten af patienters selvmord
Annette Sofie Davidsen har tillige fået offentliggjort – foreløbig i en onlineversion – artiklen ”And then one day he’d shot himself. Then I was really shocked: General practitioners’ reaction to patient suicide” i tidsskriftet Patient Education and Counseling. Artiklen tager fat i det faktum, at mange patienter, der begår selvmord, har opsøgt deres praktiserende læge kort før selvmordet. Studiet undersøger den følelsesmæssige effekt, det har på den praktiserende læge, når en af hans eller hendes patienter begår selvmord, og hvorvidt denne effekt hænger sammen med lægens tilbøjelighed til at undersøge selvmordsrisiko.
I studiet viser Annette Sofie Davidsen, at patienters selvmord har en væsentlig følelsesmæssig effekt på alle praktiserende læger. Nogle udvikler ligefrem en følelse af skyld og af at have fejlet. Især når patienten forinden havde konsulteret lægen med fysiske symptomer, og de psykiske problemer og selvmordstankerne ikke blev opdaget, fører det til alvorlige selvbebrejdelser hos lægen. Der er stor forskel på, hvor stor tilbøjelighed praktiserende læger har til at undersøge selvmordsrisiko, men alle blev følelsesmæssigt rystet og plaget af skyld og selvbebrejdelser, hvis en af deres patienter begik selvmord.
Studiet konkluderer, at en patients selvmord føles som en kritisk sag, og følelsen af utilstrækkelighed hænger nøje sammen med, at lægen ikke opdagede, at patienten gik med selvmordstanker ved den sidste konsultation.


Læs artiklen om det psykodynamiske perspektiv her:
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a928788931~frm=titlelink

Læs artiklen om patienters selvmord her:
http://www.pec-journal.com/article/S0738-3991(10)00541-0/abstract