Typiske beslutningsprocesser for læger i almen praksis – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Typiske beslutningspro...

30. april 2013

Typiske beslutningsprocesser for læger i almen praksis

Lægens beslutningsprocesser i almen praksis handler i stigende grad om at beslutte, om der er behov for at screene for mulige fremtidige sygdomme. Dertil kommer beslutninger omhandlende forskellige interventioner. Skal den forebygge eller udskyde mulige fremtidige scenarier?

Associeret seniorforsker Laurel Austin, Forskningsleder, professor, dr. med., Susanne Reventlow, og forskningslektor, speciallæge i almen medicin, John Brodersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, har sammen med professor Peter Sandøe fra Landbohøjskolen fået publiceret artiklen "The structure of medical decisions: uncertainty, probability and risk in five common situations" i Health, Risk & Society.

Artiklen fokuserer på fem forskellige situationer i almen praksis, hvor der skal tages en beslutning. Den synliggør, hvor forskellige beslutningsgrundlag er – det er eksempelvis ikke det samme beslutningsgrundlag, når du har en patient med symptomer, som når det handler om en risikotilstand.

Samtidig ser patienterne forskelligt på behandlingsforslag afhængig af deres livssituation. Artiklen understreger beslutningsprocessers kontingente karakter og kan derved hjælpe patienter og sundhedspersonale til at træffe bedre beslutninger, der afspejler menneskets og samfundets interesser.

Læs artiklen via følgende link. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698575.2012.746286#

Ref.: Laurel C. Austin, Susanne Reventlow, Peter Sandøe & John Brodersen (2013). The structure of medical decisions: uncertainty, probability and risk in five common choice situations. Health, Risk & Society, vol. 15, No. 1, 27-50