Det handler om køn… eller gør det? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Det handler om køn… el...

01. juli 2010

Det handler om køn… eller gør det?

Bibi Hølge-Hazelton, forskningsleder på Sygehus Nord/Region Sjælland og forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis i København afholder workshop om ”Feminiseringen af almen praksis” på FYAMs årsmøde 30. september i Middelfart.  

Af Helle Tougaard
Journalist

Hvad vil de yngre almenmedicinere med deres praksis? Og ændres strukturen i almen praksis på grund af det stigende antal kvinder? Det er overskrifterne på den workshop, som Bibi Hølge-Hazelton, forskningsleder på Sygehus Nord/Region Sjælland og forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis i København, er blevet inviteret til at holde på FYAMs årsmøde den 30. september i Middelfart.

Bibi Hølge-Hazelton har forsket i profession, køn og generation i almen praksis, og generelt viser hendes forskning, at køn ikke har afgørende betydning for, hvordan yngre læger i dag indretter deres arbejdsliv.

”Det handler langt mere om, at lægefaget generelt og almen praksis i særdeleshed står over for et generationsskifte. Min forskning viser, at det ikke er kønnet, der er afgørende for, hvilken slags læge man bliver. De yngre mandlige læger har på samme måde som de yngre kvindelige læger en anden opfattelse af, hvad det vil sige at være professionel end den ældre generation, og de yngre mænd kræver i lige så høj grad som kvinderne en ordentlig balance mellem arbejdsliv og familieliv,” siger Bibi Hølge-Hazelton.

Hun håber, at hun med sit indlæg på årsmødet kan udfordre nogle af de fastlåste fordomme om, hvilken betydning det har, at lægefaget i høj grad er blevet et kvindefag. Og at hun dermed kan være med til at gøre bekymringen om, at feminiseringen vil betyde en devaluering og en proletarisering af faget, til skamme.  

”Man bekymrer sig om det forkerte, hvis man tror, at det kun er kvinder, der vil have familie og et liv ved siden af jobbet. Mændene vil også være fædre, ro i kajak, og hvad de nu ellers gør i deres fritid. Selvfølgelig findes der mænd, der vil ofre alt for karrieren, men den type findes også blandt kvinder, og konklusionen på min forskning er, at variationen indenfor køn er større end forskellene imellem dem. Det vil sige, at man ikke kan sige, at kvindelige praktiserende læger er sådan og sådan, for forskellen på kvindelige læger er større end forskellen på mænd og kvinder generelt,” forklarer Bibi Hølge-Hazelton.

Bibi Hølge-Hazelton har skrevet en række artikler i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning om sin forskning.