Datafangst som grundlag for almenmedicinsk forskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Datafangst som grundla...

31. oktober 2014

Datafangst som grundlag for almenmedicinsk forskning

15 professorer i almen medicin har skrevet et bekymringsbrev til Sundhedsminister Nick Hækkerup for at understrege betydningen af den almenmedicinske database DAMD.

Baggrunden er, at der er blevet rejst tvivl om det juridiske grundlag for indsamlingen af data fra de praktiserende lægers datasystemer, såkaldt datafangst. Derfor har DAMD besluttet midlertidigt at stoppe indsamlingen af data for andre sygdomme end KOL, diabetes, depression og hjertesvigt.

Denne beslutning har konsekvenser for forskningen på Forskningsenheden for Almen Praksis:

’På Forskningsenheden har vi flere projekter, som er afhængige af de data, som datafangst giver adgang til. Det er naturligvis afgørende, at data fra datafangst indsamles lovligt, under fuld fortrolighed og kun bliver anvendt til det formål, hvortil de er indsamlet. DAMD skal bruges til kvalitetsudvikling i praksis, til efteruddannelse og først herefter til forskning i almen praksis, alt sammen med henblik på at opnå bedre behandling af patienterne i almen praksis. Og vi ser naturligvis frem til, at der bliver fundet en løsning på problemet’ siger forskningsleder, professor Susanne Reventlow.

Læs brevet til ministeren her http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE7129495/Den-uundv%C3%A6rlige-datafangst/