Ny artikel: What is depression? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Ny artikel: What is de...

03. december 2014

Ny artikel: What is depression?

Seniorforsker og læge Annette Sofie Davidsen har sammen med sprogforsker Christina Fosgerau fået publiceret nedenstående artikel i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.

Resumé: Depressionsdiagnosen defineres af psykiatere og guidelines for behandling af patienter med depression tager udgangspunkt i psykiatrien til trods for, at de fleste patienter med depression udelukkende behandles i almen praksis. Behandlingen i almen praksis beskrives ofte som insufficient, og der lægges op til collaborative care-modeller mellem almen praksis og psykiatrien for at forbedre behandlingen. Vellykket implementering af en sådan model kræver imidlertid, at der er en fælles forståelse af depressionsbegrebet og af den diagnostiske proces i de to sektorer.

Formålet med artiklen var at undersøge, hvordan depression forstås af praktiserende læger og klinisk arbejdende psykiatere.  Vi foretog kvalitative interview med psykiatere og praktiserende læger. Vi fandt, at de to grupper læger havde meget forskellige syn på anvendeligheden af depressionsbegrebet, men også at de adskilte sig i deres sprog og narrative stil, når de fortalte om patienter med depression. Forskellighederne bestod bl.a. i, at psykiatere betragtede diagnosen depression som en pragmatisk konstruktion, som der var enighed om, og de stillede ikke spørgsmålstegn ved validiteten. Praktiserende læger mente, at depression var et ’gråt område’ og tvivlede på den kliniske brugbarhed i almen praksis. Psykiatere stillede diagnosen ud fra en klinisk vurdering og brugte instrumenter til at vurdere sværhedsgraden, men praktiserende læger følte et krav fra psykiatrien om at bruge instrumenter også til at stille diagnosen. Praktiserende læger var i det hele taget skeptiske over for instrumenter, som de følte kunne være misvisende. Det konkluderes, at disse forskellige opfattelser kan føre til forståelsesmodsætninger i en collaborative care-model og fundene lægger op til forskning i implementering af konkrete modeller. 

Davidsen, AS & Fosgerau, CF: What is depression? Psychiatrists’ and GPs’ experiences of diagnosis and diagnostic processes

Læs hele artiklen her: http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/24866