Må vi være raske, når vi lever i diagnosekultur? – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Må vi være raske, når ...

22. marts 2016

Må vi være raske, når vi lever i diagnosekultur?

I en tid, hvor diagnoser både åbner og lukker døre, er det nødvendigt at se på spørgsmålet: Hvem ejer diagnosen? Er det lægen, sagsbehandleren eller patienten?

DIAGNOSEREGN. »Ved at reducere Peter til en diagnose, kan han få sin hjælp, speciallægen kan få sit honorar, skolelæreren sin ekstrabevilling, og det hele kan styres og kontrolleres af de bevilgende myndigheder«.
Tegning: Anne-Marie Steen Petersen

Kronik af Lotte Hvas i Politiken, 15. marts 2016 - Klik her