Hvad er sygdom? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Hvad er sygdom?

17. maj 2010

Hvad er sygdom?

I en artikel, der blev bragt i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning i november 2009, beskriver Dorte Gannik den medicinske diagnose som en konstruktion og ser på, hvilke begrænsninger dette medfører for brug af diagnoser. Artiklen tager udgangspunkt i et oplæg, som Dorte Gannik holdt på Trygfondens temadag om ”Lidelsens mange sprog” sidste år.

Artiklen har overskriften:
Diagnosen som sygdomskonstruktion: Er der et alternativ?
I artiklen fremhæver Dorte Gannik, at diagnoser ikke er naturfænomener, men menneskeskabte konstruktioner. Diagnosen er en model der sammenfatter symptomer og fund, et redskab til at finde den bedste behandling, men er ikke i sig selv virkelighed. Desværre er vi tilbøjelige til at lade os forføre af de sproglige billeder og at tale om sygdomme, som om de havde et selvstændigt liv og en forudbestemt udvikling. Dette gælder både læger og patienter, administratorer og politikere.
En sådan ukritisk og meget udbredt forståelse af sygdom skaber en række problemer, bl.a. i forhold til at forstå hvordan kroppen som helhed reagerer på sygdom, i forhold til tilstedeværelse af flere ”sygdomme” på én gang, i forhold til at leve med sygdommen i hverdagslivet mm.
Dorte Gannik beskriver i artiklen nogle bredere sygdomsforståelser som har det til fælles, at de forlader det skarpe skel mellem krop og psyke, tager udgangspunkt i det individuelle, medtager sygdommens udviklingsproces og ikke mindst medtager hverdagens kontekst. Ved især disse fire træk afviger de fra det biomedicinske sygdomsbegreb, som diagnosen traditionelt hviler på. Artiklen peger på, at diagnosen kan integreres i en bredere sygdomsforståelse, men dette forudsætter både et forskningsmæssigt og et klinisk udviklingsarbejde, af et helt andet omfang end i dag.

”Det medicinske sygdomsbegreb er styrende i vores samfund, ikke alene på sygehusene, men også i stigende grad i praksissektorens kontrol af kronisk syge og som grundlag for store dele af en intensiveret forebyggelse. I min forskning prøver jeg derfor at belyse sygdomsbegrebet fra andre sider. Fx kan der være stor forskel på, hvordan systemet opfatter sygdom og hvordan almindelige mennesker opfatter sygdom,” siger Dorte Gannik.

Sociolog, dr. scient. soc. og lektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København Dorte E. Gannik forsker i forhold vedrørende almen praksis og sundhedsvæsenet. Hun har skrevet doktordisputats om sygdomsbegrebet, og ledede i fem år en arbejdsgruppe ved Forskningsenheden med emnet ”Hvad er sygdom?”.