Australsk forsker fik indblik i kvalitative metoder – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Australsk forsker fik ...

29. august 2010

Australsk forsker fik indblik i kvalitative metoder

Forskningsenheden for Almen Praksis i København har i løbet af sommeren haft besøg af ph.d. stipendiat Renée Otmar fra Australien. Renée Otmar forsker i kulturelle barrierer for forebyggelse og behandling af knoglebrud og kom primært for at høre om forskningsleder Susanne Reventlows forskning i osteoporose og patienternes oplevelse af risiko, forebyggelse og behandling.

Af Helle Tougaard
Journalist

Som forsker i et biomedicinsk miljø kan det være vanskeligt at finde sparring til projekter, der baserer sig på kvalitative metoder.
Derfor var ph.d. stipendiat Renée Otmar, der til daglig er del af et forskningsteam ved University of Melbourne i Australien, meget interesseret i at høre om sine danske kollegers erfaringer med kvalitative metoder, da hun i sommer besøgte Forskningsenheden for Almen Praksis i København.
”Jeg kommer fra et biomedicinsk miljø, hvor man ikke kender meget til kvalitativ forskning. Det har derfor været meget spændende og lærerigt at møde så mange forskere med erfaring indenfor kvalitativ forskning. Jeg har fået meget kvalificeret input og mange gode idéer med hjem,” fortæller hun.
Renée Otmar forsker i kulturelle barrierer for forebyggelse og behandling af osteoporose. Derfor kontaktede hun Forskningsenhedens forskningsleder Susanne Reventlow, der som en af de få medicinske forskere i verden beskæftiger sig med, hvordan osteoporose opfattes af patienterne i relation til helbredet, risikoen for sygdom, kroppen og aldringen.
”Jeg har ikke en medicinsk baggrund, og jeg ville gerne høre om og lære af Susannes forskning, da hun har samme perspektiv som mig,” forklarer Renée Otmar.

Uddannet inden for kommunikation
Renée Otmar er oprindelig uddannet inden for kommunikation og har i en årrække været selvstændig redaktør og forlægger. En vedvarende interesse for sundhed og forebyggelse førte til, at hun for fem år siden kastede sig ud i en Master of Public Health, og da hun sidste år fik en henvendelse fra universitetet i Melbourne med et tilbud om at forske i kulturelle barrierer i forbindelse med forebyggelse og behandling af knoglebrud, kunne hun ikke sige nej.
”Jeg vidste ganske vist ikke meget om osteoporose på forhånd, men jeg så en mulighed for at kombinere min viden om kommunikation med forskning, og det var spændende. Der foregår rundt omkring i verdenen så meget god forskning, som aldrig når ud til hverken lægerne eller befolkningen, fordi resultaterne ikke bliver formidlet rigtigt eller overhovedet,” forklarer hun.

Ikke tilstrækkelig information
Renée Otmars projekt tager udgangspunkt i, at nok er forebyggende sundhedsfremme er et højt prioriteret område i Australien og mange andre steder, men den sundhedsinformation, der findes, er ikke tilstrækkelig effektiv, hvis man vil forebygge og behandle en sygdom som osteoporose. Hun vil derfor undersøge, hvilke barrierer der findes i forhold til forebyggelse og behandling af sygdommen. Undersøgelsen foregår i et lille samfund i delstaten Victoria, der i forhold til befolkningssammensætning er et slags mini Australien, hvilket gør, at resultaterne kan overføres til resten af landet. Renée Otmar anvender fokusgruppeinterviews med såvel forbrugere som praktiserende læger, og hun bruger bevidst betegnelsen forbrugere frem for patienter, fordi deltagerne i hendes fokusgrupper ikke er patienter men almindelige borgere, hvoraf nogle har erfaringer med knoglebrud, andre ikke.
”Jeg kontaktede den lokale avis, der skrev en artikel om mit projekt, og at jeg søgte deltagere. Det gav en vældig respons, og folk stod i kø for at komme med, hvad enten de havde haft et knoglebrud eller ej,” fortæller Renée Otmar.
På det videnskabelige årsmøde i The Australian and New Zealand Bone & Mineral Society (ANZBMS), i begyndelsen af september fremlægger Renée Otmar nogle af de første resultater.
”De første interviews viser, at mange forbrugere ikke tager risikoen for at få osteoporose særlig alvorligt. Der er andre sygdomme, de frygter langt mere. Desuden viser det sig, at en del praktiserende læger tvivler på, at medicinen mod sygdommen virker efter hensigten og derfor undlader at udskrive den. Vores resultater understreger dermed vigtigheden af, at jo bedre man forstår de kulturelle barrierer, der findes mod at lade sig undersøge og behandle, des bedre kan sundhedsmyndighederne indrette den information, de giver omkring osteoporose,” siger Renée Otmar. Hun håber, at besøget på Forskningsenheden i København vil resultere i en fælles videnskabelig produktion med Susanne Reventlow.