Forskere fra Forskningsenheden i medierne – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forskere fra Forskning...

03. september 2010

Forskere fra Forskningsenheden i medierne

I et indslag i TV-avisen tirsdag den 24. 8. om, at mange unge kvinder bliver væk, når de bliver indkaldt til screening for livmoderkræft, medvirker læge, ph.d. og forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis i København John Brodersen. Han argumenterer for, at screening reelt har en meget lille effekt, og at man skal screene tusindvis af kvinder i mange år for at forhindre relativt få dødsfald.
Han henviser desuden til konklusionerne i artiklen ”Outcomes of screening to prevent cancer: analysis of cumulative incidense of cervical abnormality and modelling of cases and deaths prevented” af A. E. Raffle et el. Heri konkluderer forskerne, at screening betyder, at mange kvinder risikerer at blive behandlet for en kræftsygdom, som aldrig ville have udviklet sig.

Kronik i Politiken
Praktiserende læge, dr. med. Lotte Hvas, der ligeledes er tilknyttet Forskningsenheden, beskriver i en kronik i Politiken den 31. 8., at fedmeepidemien ikke kan skæres væk.
Lotte Hvas beskriver med udgangspunkt i et konkret eksempel sine overvejelser omkring fedmeoperationer og sin bekymring for hidtil ukendte langtidseffekter. Men peger også samtidig på, hvor vanskeligt det er at forebygge overvægt i et samfund, hvor tilbuddet af kalorier er for stort, og hvor der ikke er behov for, at vi bevæger os.

Læs kronikken her: http://politiken.dk/debat/kroniker/1048746/fedmeepidemien-kan-ikke-skaeres-vaek/