Frans Waldorff modtager Alzheimer forskningspris 2010 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Frans Waldorff modtage...

22. september 2010

Frans Waldorff modtager Alzheimer forskningspris 2010

Praktiserende læge, ph.d. Frans Waldorff, der i foråret blev ansat som forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis, har netop modtaget Alzheimer Forskningsfondens forskningspris for klinisk forskning i 2010 på 50.000 kr.Af Helle Tougaard
Journalist

En brændende interesse for demens, et stort organisationstalent og bemærkelsesværdige kvalifikationer som forsker er baggrunden for, at forskningslektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København, praktiserende læge og ph.d. Frans Waldorff har modtaget Alzheimer Forskningsfondens forskningspris for klinisk forskning i 2010 på 50.000 kr.
Han får prisen for sit arbejde med forskning i udvikling i demens generelt og i særdeleshed for sit bidrag til DAISY-projektet. Projektet var et meget stort landsdækkende projekt, der blev sat i værk for at undersøge effekten af en tidlig psykosocial indsats hos patienter med Alzheimers sygdom og deres pårørende. Frans Waldorff var en af primus motorerne til studiet og fungerede desuden som koordinator og dataansvarlig, hvilket var lidt en af udfordring med ikke færre end 5 deltagende centre, 330 patienter, 330 pårørende og over 50.000 dataelementer. Undersøgelsen vil bidrage til viden om de dementes levevilkår, sociale relationer og udviklingen i deres sygdom.
Herudover tager hans forskning, der er gennemført i samarbejde med Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, udgangspunkt i almen praksis og primærsektoren, og den omfatter både anvendelsesorienteret forskning og epidemiologisk forskning i demens.

Tovholder på den lange bane
På Forskningsenheden for Almen Praksis har Frans Waldorff også flere forskelligartede opgaver. Fra udvikler af brede forskningsprojekter, der involverer mange forskellige institutioner. Over leder af projekter, der undersøger, hvem der er bedst til at behandle patienterne i almen praksis. Til forsker i virkningen af akupunktur på kvinder i klimakteriet.
Og som om det ikke var nok – Frans Waldorff finder udover sin deltidsansættelse på Forskningsenheden også tid til at færdiggøre den forskning, han har udført for Videncenter for Demens på Rigshospitalet, og til sit virke som praktiserende læge i Lyngby, hvor han deler praksis med Christian Hermann, der også er tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis. For ikke at tale om den lange række af tillidsposter han bestrider, bl.a. som formand for praksissektorens forskningsråd og som medlem af Det Strategiske Forskningsråd for Region Hovedstaden.

Skal skabe kontakter
Frans Waldorffs langsigtede opgave på Forskningsenheden er at skabe grobund for forskningsprojekter, der dels skal resultere i større samlede ansøgninger, dels skabe kontakter på tværs af institutioner og dermed bane vejen for nye samarbejder.
”Jeg skal arbejde på at sammensætte konsortier, der kan generere forskning på tværs af forskellige institutioner og dermed være med til at markere Forskningsenheden og den forskning, der foregår her,” forklarer han og fortsætter:
”Vi skal tænke stort og samarbejde både på tværs af fag og grænser og med mange forskellige slags institutioner herhjemme og også gerne i udlandet.”
Frans Waldorff håber, at der vil blive mere vægt på den epidemiologiske og sundhedstjeneste forskningen fremover.
”Forskningsenheden for Almen Praksis i København har hidtil været unikke til kvalitativ forskning, men som led i de strategiske overvejelser har man besluttet, at der også skal satses bredere og mere tværfagligt, hvilket jeg håber at kunne bidrage til ved at skabe relationer til andre aktører og samarbejdspartnere,” siger han.

Organisation og kvalitet
Samtidig er det planen, at han skal stå i spidsen for fremtidige forskningsprojekter, der skal undersøge, hvilken betydning den måde som almen praksis er organiseret på, har for den kliniske kvalitet.
”Er visse typer praksis bedre end andre, og hvilken rolle spiller størrelse, geografi, den faglige sammensætning af personalet og uddelegering af opgaver for den kliniske kvalitet,?” siger Frans Waldorff og nævner, at det kunne være oplagt at se på, hvordan patientsikkerheden håndteres i små og store praksis.
Han peger på, at man også kunne forske i, hvordan man kvalitetsudvikler i forhold til de forløbspakker, som politikerne har indført.
”Hvis man har et mål, der hedder, at patienter med forhøjet blodtryk skal komme til kontrol tre gange om året, hvordan sikrer den praktiserende læge så, at deres blodtryk falder til det anbefalede niveau,” siger han.

Akupunktur i almen praksis
Derudover regner Frans Waldorff med at tage fat på nogle mindre praksisrelaterede forskningsprojekter som brug af akupunktur i almen praksis.
”Det kunne fx være, hvordan akupunktur virker på stress, muskel- og skeletsygdomme eller de hedeture, som nogle kvinder i klimakteriet lider af,” siger Frans Waldorff.
Desuden er han i færd med at etablere et projekt i samarbejde med Region Hovedstaden, KvEAP og KPPL. Projektet skal undersøge effekten af elektroniske reminderbreve på kvaliteten af patient nære laboratorieundersøgelser.

Fakta om DAISY projektet
• Projektet er udført i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Servicestyrelsen og Sygekassernes Helsefond.
• Frans Waldorff har sammen med et forskerteam ledet af professor Gunhild Waldemar, Rigshospitalet undersøgt og vurderet effekten af multifacetteret individuel tilretning af psykosocial intervention for patienter med mild AD og deres pårørende.
• Dataindsamlingen begyndte i 2004 og blev afsluttet i 2008.

Berlingske Tidende havde tirsdag den 21. september et portræt af Frans Waldorff: http://www.berlingske.dk/i-laegens-haender/husk-laegen-kan-hjaelpe-med-glemsomheden

Pressemeddelelse vedhæftet som pdf-fil:
Alzheimer-Forskningsfondens pressemeddelelse