Hvad er det, som får en praktiserende læge til at råde en patient til at holde op med at ryge? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Hvad er det, som får e...

14. december 2010

Hvad er det, som får en praktiserende læge til at råde en patient til at holde op med at ryge?

I almen praksis bliver alle henvendelserne vurderet og prioriteret. Hvor stort et problem er dette her? Er det noget, som lægen skal tage sig af?
Det spørgsmål stiller både læger og patienter sig selv. Og hvis der er flere problemer, hvad for et problem skal løses først? Hvad er det mest presserende?
Processen begynder allerede, før patienten møder til konsultation og fortsætter undervejs. Det handler både om, at tiden er knap, og om at strukturere processen.
De praktiserende læger giver råd om rygestop, når det passer til det, som diskuteres allerede i en konsultation - det som lægen og patienten i fællesskab har forhandlet sig frem til, at konsultationen skulle handle om.
Råd om rygestop kan imidlertid også dukke op, når talen falder på, hvordan patienten trives og har det til hverdag. Gerne i slutningen af en konsultation, når der er blevet taget hånd om patientens ærinde.
Hvis patienterne ikke kan placere råd om rygestop hos den praktiserende læge i en af de to kategorier, vil nogle blive bekymrede over, om lægen mon mistænker, at de fejler noget mere. Noget, som har med rygning at gøre.
En anden reaktion på råd, som ikke passer ind i de to kategorier, er, at patienten tænker på rådet som en del af en offentlig kampagne.
Undersøgelsen giver anledning til at overveje ambitionen om at bruge flere konsultationer i almen praksis som base for råd om rygestop. Dels kan man diskutere, om det er rimeligt at bruge tid på opsøgende aktiviteter i en sammenhæng, som der er begrænset adgang til, og hvor et af kriterierne er, at man har et tilstrækkeligt alvorligt helbredsproblem. Dels vil råd om rygestop i nogle konsultationer indebære en afvigelse fra et princip, som er med til at styre processen i konsultationen, og hvad deraf følger af udfordringer i at få et sammenhængende og fornuftigt møde mellem læge og patient ud af det.

Læs hele artiklen her: http://informahealthcare.com/toc/pri/28/4

Ann Dorrit, 13. december 2010