Unge forskere bidrager på Store Praksisdag – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Unge forskere bidrager...

27. januar 2011

Unge forskere bidrager på Store Praksisdag

Tre forskere fra Forskningsenheden skal give deltagerne i Store Praksisdag et indblik i, hvad de forsker i, og hvordan forskningen kan bidrage til hverdagen i praksis.

Af Helle Tougaard
Kommunikationskonsulent og journalist
Hvilken rolle spiller sodavand, når voksne udvikler fedme? Hvordan samarbejder den alment praktiserende læge bedst med hospitalernes diabetesklinikker? Og hvilken betydning har kommunale praksiskonsulenter for samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne, fx når det gælder de kroniske patienter?

Det er indholdet i tre forskellige forskningsprojekter, som de unge forskere Rasmus Køster-Rasmussen, Rasmus Smith og Anne Sofie Kjær Joensen fra Forskningsenheden arbejder med. På Store Praksisdag vil de give deltagerne et indblik i deres forskellige projekter på en session ledet af praktiserende læge Thomas Drivsholm, der selv er forsker og tilknyttet Forskningsenheden. Sessionen 'Mød tre unge forskere' er blevet til på efterspørgsel fra arrangørerne, som gerne ville introducere deltagerne til det almenmedicinske forskningsmiljø.

”Formålet er et give deltagerne et lille indblik i, hvad vi arbejder med på Forskningsenheden, og dermed øge de praktiserende lægers opmærksomhed omkring, hvordan forskningen kan bidrage til at forbedre og udvikle det kliniske arbejde i praksis og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen,” fortæller Anne Sofie Kjær Joensen, der er forskningsassistent og arbejder på et projekt om kommunale praksiskonsulenters rolle i samarbejdet mellem kommune og almen praksis. Praksiskonsulenterne har til opgave at være bindeled mellem kommune og lægerne, men det er meget forskelligt, hvordan opgaven forvaltes fra kommune til kommune. 

”Jeg vil bl.a. fortælle om nogle af de udfordringer regionens kommunale praksiskonsulenter oplever i forbindelse med deres rolle i snitfladen mellem kommune og praksis, ikke mindst når det gælder de kroniske patienter, hvor de praktiserende læger har brug for at vide, hvilke indsatser kommunerne kan tilbyde den gruppe,” forklarer hun.

De tre unge forskere vil også fortælle, hvordan alment praktiserende læger kan bidrage til dataindsamlingen på forskellig vis, og de vil give eksempler på, hvordan forskningsresultaterne har relevans for hverdagen i almen praksis.

Udover de tre deltager også forskningslektor på Forskningsenheden, praktiserende læge Frans Waldorff med en session om regionens demensprogram, mens praktiserende læge og forsker ved Forskningsenheden Lise Dyhr holder en session om sårbare patienter.

Store Praksisdag afholdes af Kvalitetsudviklings- og efteruddannelsesudvalget for Region Hovedstaden torsdag d. 3. februar 2011 kl. 9.00-16.30
 
Læs programmet her