Tillid mellem læge og forældre er vigtig for udsatte børn – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Tillid mellem læge og ...

01. februar 2011

Tillid mellem læge og forældre er vigtig for udsatte børn

Af Helle Tougaard
Kommunikationskonsulent, journalist

En gensidig tillid mellem læge og forældre er afgørende for børn med særlige behov.
Det er konklusionen på en ny undersøgelse, som praktiserende læge og forsker Kirsten Lykke står bag.

Undersøgelsen, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Family Practice, er en del af Kirsten Lykkes ph.d. afhandling, hvori hun undersøger, hvilke udfordringer og barrierer der findes i almen praksis i forhold til at identificere børn med særlige behov ved de lovpligtige børnekonsultationer. 

Erfaringerne viser, at det er relativt svært som praktiserende læge at opdage børn, der mistrives eller har psykiske problemer, selv om viljen er til stede. 

Gennem fokusgruppediskussioner og en række individuelle interviews viser Kirsten Lykke, at praktiserende læger forsøger at fokusere på familien og barnets behov ved børnekonsultationerne. Men ofte ender de med at hænge fast i den traditionelle rolle som ekspert, hvilket gør det svært at udforske og forstå, hvordan barnet trives. Lægen har brug for forældrenes viden, indsigt og forståelse for at kunne vurdere barnets trivsel.
 
I det øjeblik lægen får lagt ekspertrollen til side og deler sin usikkerhed med forældrene i en åben dialog præget af gensidig tillid, oplever han derimod, at han får langt mere indsigt i og viden om barnets hverdag og familiens liv generelt.

Gensidig tillid afgørende
Ifølge Kirsten Lykke er det vigtigt, at tilliden går begge veje.
”Som praktiserende læger er vi afhængige af, at forældrene har tillid til os, men min forskning viser, at det er lige så afgørende, at vi har – og viser, at vi har - tillid til forældrene. Det kan være svært at træde over grænsen og pege på problemer, hvis ikke man har tillid til forældrene. Gensidig tillid er vigtig for at turde involvere forældrene,” siger Kirsten Lykke.

Hun fremhæver, at tillid udvikles ved at udvise tillid. Tilliden er samtidig et udtryk for respekt for forældrene og deres dømmekraft. Det er vigtigt, at den praktiserende læge er opmærksom på ikke at træde på forældrenes værdighed ved ensidigt at finde fejl.

”Det gælder om at styrke forældrenes tillid og inddrage dem så tidligt som muligt, selv om det kan være svært at konfrontere barnets forældre, hvis der er problemer. Ofte kan man beskrive, hvad man ser og spørge forældrene: Jeg ser det her, ser du det samme? Hvilken betydning tror du det har? Det afgørende er at få skabt et rum, hvor man kan tale om problemerne og få forældrene til at forstå, at lægen ligesom de selv vil deres barn og barnets familie det bedste,” siger hun.

Læs artiklen her

Reference: K Lykke, P Christensen and S Reventlow. The consultation as an interpretive dialogue about the child’s health needs. Family Practice 2011, Feb. 2011