Forskere skal evaluere facilitatorprojekt – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forskere skal evaluere...

20. februar 2011

Forskere skal evaluere facilitatorprojekt

Af Helle Tougaard
Kommunikationskonsulent, journalist

Kan besøg af en facilitator hjælpe med, at almen praksis bliver bedre til at behandle patienter med KOL eller type2 diabetes? Og betyder besøgene noget for den måde, som klinikken tilrettelægger arbejdsdeling og arbejdsprocedurer på.

Det skal et nyt forskningsprojekt, som Forskningsenheden for Almen Praksis netop er gået i gang med, give svar på. Projektet er samtidig en del af en evaluering, som Forskningsenheden skal gennemføre for Region Hovedstaden i 2011 og 2012 af regionens facilitatorbesøg.

Alle regionens almen praksisklinikker har i begyndelsen af 2011 fået tilbud om besøg af en facilitator, der kan bidrage til at udvikle omsorgen for patienter med kroniske sygdom.

Del af Kronikerprogrammet
Facilitatorbesøgene er et led i regionens Kronikerprogram, der tager afsæt i forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes og går ud på at sikre, at patienter med kroniske sygdomme oplever bedre sammenhæng og kommunikation mellem almen praksis, hospitalerne og kommunerne.

Region Hovedstaden har ansat 15 praktiserende læger og en konsulent som facilitatorer. Hver klinik kan få besøg op til tre gange, og inden for visse rammer er det op til den praktiserende læge og klinikkens øvrige personale, hvad besøgene skal handle om.

Forskningsprojektet og evalueringen involverer alle tilmeldte klinikker, som bliver bedt om at svare på et spørgeskema før og efter, at de har haft besøg af en facilitator, for at undersøge, hvorvidt de har ændret adfærd efter besøget. Dette suppleres af registerdata. En del af projektet er designet som en randomiseret kontrolleret undersøgelse. Desuden gennemfører forskerne kvalitative interviews med læger og personale på en række udvalgte klinikker samt fokusgruppeinterview med facilitatorerne.  

Styrker og svagheder undersøges
Projektleder er seniorforsker på Forskningsenheden Thorkil Thorsen, der fortæller:
”Evalueringen og forskningsprojektet skal give svar på, hvilke styrker og svagheder en facilitatorordning har og på, hvorvidt det er umagen værd at arbejde med facilitatorer, når man fremover skal implementere forløbsprogrammer.”

Han peger desuden på, at resultaterne forventes at blive publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, så man dermed kan bidrage til udbrede ny viden om kvalitetsudvikling af almen praksis.

Forskerne på Forskningsenheden er i begyndelsen af 2011 gået i gang med at indhente tilladelse fra Datatilsynet og tilrettelægge den logistiske del af arbejdet, der forventes færdigt i 2013.
 
Fra Forskningsenheden deltager udover Thorkil Thorsen også forskningslektor og praktiserende læge Frans Waldorff og post doc. Marius Kousgaard.