Sårbare patienter og den praktiserende læge – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Sårbare patienter og d...

09. marts 2011

Sårbare patienter og den praktiserende læge

Forskningsenheden for Almen Praksis i København har med undersøgelsen ”Arbejdet med sårbare patienter og perspektiver på social ulighed i almen praksis” kortlagt, hvordan de praktiserende lægers opfatter sårbare patienter i forhold til social ulighed.

Arbejdet er lavet for Sundhedsstyrelsen, og undersøgelsen er baseret på fokusgruppeinterview. Den illustrerer, hvordan praktiserende læger arbejder med sårbare patienter og den sociale ulighed i sundhed, ligesom den fortæller, hvilke erfaringer lægerne selv har med disse patienter.

Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at den har særligt fokus på forhold, der kan mindske den sociale ulighed i sundhed, og kortlægningen heraf er første skridt i Sundhedsstyrelsens arbejde med social ulighed i almen praksis.

Bag undersøgelsen står forskningsassistent Laura Glahder Lindberg, seniorforsker og kultursociolog Thorkil Thorsen samt forskningsleder, dr. med. Susanne Reventlow.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside