Sundhedsfremme i almen praksis – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Sundhedsfremme i almen...

05. april 2011

Sundhedsfremme i almen praksis

”Den hyppige forekomst af forhøjet blodtryk gør diagnosticeringen af det til en rutinehændelse i almen praksis. For patienten er diagnosen derimod en unik hændelse, der markerer en overgang til en ny livsstilstand. Patienterne oplever, at både deres livshistorie, deres nuværende hverdagsliv og deres forventninger til fremtiden bliver ændret.”

Sådan indledes afsnittet ”Ændret livsopfattelse” i det kapitel, som en række forskere med tilknytning til Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdelingen for Almen Medicin har skrevet i bogen ”Sundhedsfremme i hverdagen”. Citatet stammer fra en artikel af praktiserende læge og ph.d. studerende ved Forskningsenheden Henrik Sångren, og det bruges til at illustrere, hvordan den praktiserende læge må arbejde sundhedsfremmende ved at udforske og forstå patientens egen forståelse af vedkommendes livshistorie, selvopfattelse og helbred. 

Bogen ”Sundhedsfremme i hverdagen” sætter sundhed under lup ud fra en række forskellige vinkler, og forskerne, Merete Jørgensen, Henrik Sångren, Kirsten Lykke, Ruth Ertmann, Anette Graungaard, Mikkel Vass og John Brodersen, ser i deres kapitel på, hvordan det praktiske arbejde med sundhedsfremme foregår i almen praksis.

Udover afsnittet om ændret livsopfattelse beskriver de, hvordan patientens egne ressourcer kan styrkes, og hvordan den praktiserende læge ser på sygdomsrisiko. Desuden er der et afsnit om, hvordan lægen arbejder med sundhedsfremme hos børn, og om betydningen af hjemmebesøg hos ældre mennesker.

Bogen er udgivet på Munksgaards Danmark og koster 249 kr.