Penge til forskere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Penge til forskere

12. april 2011

Penge til forskere

Post doc., læge Ann Dorrit Guassora og speciallæge i almen medicin, seniorforsker Annette Davidsen har fået bevilliget henholdsvis 500.000 kr. og 1 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Begge er tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i København og begge vil indgå i forskergruppen vedrørende konsultationsforskning.

Ann Dorrit Guassora har fået 500.000 kr. til sit projekt ”Forebyggende helbredssamtaler som konsultationsform. Hvordan organiserer læger og patienter samhandlingen i samtaler om livsstil?”

Ann Dorrit Guassora siger:
»Forebyggelse og livsstil er kommet til at fylde mere og mere i de praktiserende lægers arbejde i de seneste år, og det ændrer på, hvad en konsultation i almen praksis er for noget.

Når vi tænker på konsultationer hos praktiserende læger, vil vi normalt se for os, at patienten kommer med et helbredsproblem, for at lægen skal hjælpe med at løse helbredsproblemet eller i hvert fald vurdere det.

Når det handler om livsstil, kan situationen være en helt anden. Det vil ofte være lægen og ikke patienten, som definerer, at patienten har et problem, og den, der skal løse problemet, er ikke lægen men patienten.

Allerede inden for rammerne af de traditionelle konsultationer er det ofte svært for læger og patienter at nå frem til en fælles forståelse, og det må formodes, at den udfordring bliver større endnu, når lægernes og patienternes roller bliver anderledes.

Vi ved meget lidt om, hvordan samtaler om livsstil gennemføres i den praktiske dagligdag. Det er den viden, mit projekt vil give.

Resultaterne af undersøgelsen skal kunne bruges i efteruddannelse i kommunikation i almen praksis, og resultaterne skal også være et bidrag til at diskutere den udvikling, som foregår i de praktiserende lægers opgaver i forhold til forebyggelse og livsstil.

Bevillingen til undersøgelsen betyder, at jeg kan fortsætte som forsker på Forskningsenheden for Almen Praksis i København, hvor jeg får mulighed for at bruge den erfaring jeg har oparbejdet med kvalitative metoder indenfor den medicinske forskning, og jeg får mulighed for at bruge den viden, jeg har fra mit ph.d.-projekt om forebyggelse i almen praksis.

I forskningsmiljøet kommer projektet til at støtte etableringen af en forskergruppe om kommunikation i almen praksis, og projektet kommer også til at betyde, at der bliver udviklet samarbejde med andre forskningsinstitutioner primært med sprogpsykologi ved Københavns Universitet, men også DSI.«
 
Ann Dorrit Guassora fik den første bevilling til projektet i 2010. Den var ligeledes på 500.000 kr. fra NOVO Nordisk Fonden.


Annette Davidsen har fået 1 mio. kr. projektet ”Forståelser af depression – En undersøgelse af forståelser blandt praktiserende læger og psykiatere”.

Projektbeskrivelsen lyder som følger:
»Diagnosticering af psykisk lidelse vil altid være underlagt en forståelse af et andet menneskes subjektive oplevelser og dermed være genstand for fortolkning.

I den kliniske praksis hersker der forskellige forståelser bl.a. af depression, hos forskellige behandlere som praktiserende læger og psykiatere.

Diagnosen tager udgangspunkt i samme overordnede tankesæt, grundlagt i psykiatrien, men det kliniske udgangspunkt er forskelligt. Diagnosen formes således af forskellige behandlerprofessioner ud fra deres respektive forståelser. Dette kunne vanskeliggøre en sammenhængende behandling.

Formålet er at undersøge, hvordan praktiserende læger og psykiatere forstår depression, og hvordan disse forståelser kommer til udtryk i praksis i det kliniske møde med patienten.

Data består af semi-strukturerede interviews med praktiserende læger og psykiatere samt af videooptagelser af konsultationer med patienter med depression hos de to lægegrupper.

Interviewene analyseres med ’Interpretative Phenomenological Analysis’, en fænomenologisk-hermeneutisk analysemetode.

Videooptagelserne analyseres med konversationsanalyse, en naturalistisk analysemetode baseret på samhandlingsteori.

Undersøgelsen forventes at skabe viden om forståelser af depression hos forskellige professionelle og om betydningen af denne forståelse for den kliniske praksis.

En sådan viden vil være nødvendig for at skabe dialog og forstå betingelserne for en sammenhængende behandlingsindsats mellem sektorerne til gavn for patienterne.

Fundene forventes endvidere at bidrage til at belyse forståelser i forskellige typer læge-patientrelationer og i professionelle relationer mere generelt.
Desuden forventes resultaterne at give øget indsigt i selve forståelsesbegrebet.

Fundene vil blive set i relation til psykologiske teorier om forståelse, bl.a. med udgangspunkt i mentaliseringsbegrebet, som er velegnet til at forstå betingelser for at sætte sig ind i andre menneskers tanker, følelser og intentionelle tilstande.«