Samspil mellem sygdomsbegreber og organisering af sundhedsvæsenet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Samspil mellem sygdoms...

13. maj 2011

Samspil mellem sygdomsbegreber og organisering af sundhedsvæsenet

Dr. scient. soc. Dorte Gannik og post. doc., læge Ann Dorrit Guassora har fået offentliggjort en oversigtsartikel om sammenhænge mellem sygdomsbegreber og den måde, sundhedsvæsenet er organiseret på i Ugeskrift for Læger.


I artiklen stiller forfatterne almenpraksis-sektoren og sygehussektoren over for hinanden, og de gennemgår træk af organisationsprincipper og sygdomsopfattelser i de to sektorer. Og peger bl.a. på, at det biomedicinske sygdomsbegrebs egenart ikke er særlig diskuteret inden for sundhedsvæsenet, og at det opfattes som selvfølgeligt i store dele af samfundet, som ”normalvidenskab”, men at praktiserende læger ofte har behov for at supplere den biomedicinske sygdomsmodel med andre sygdomsforståelser.

Forfatterne viser også, at almen praksis sektorens organisation med små praksis, lokal forankring, listesystemet, frit lægevalg og generalistorientering gør det lettere for de praktiserende læger at anlægge et bio-psyko-socialt perspektiv end deres kolleger i sygehussektoren. Derimod er den biomedicinske sygdomsmodel, der er karakteriseret ved fokus på biologisk information, krop-sind-dualisme, reduktionisme og essentialisme tilsvarende forankret i og tilpasset sygehusvæsenets træk af centralisering, specialisering og standardisering.

Derfor konkluderer forfatterne, at organiseringen ikke kan skilles fra, hvordan man tænker om sygdom, og hvordan man tænker om patienter i organisationen. Der er en modsætning mellem sygehusvæsenets specialisering og de praktiserende lægers virke som generalister. Et af konfliktpunkterne er diagnoserne, fordi praktiserende læger i mange sammenhænge arbejder med symptomdiagnoser eller helt uden diagnoser, og de fokuserer på den enkelte patient i dennes hverdagsliv og lokalsamfund, hvor sygehuslægen på sin side ofte objektiverer og fokuserer på et organ og/eller en patologisk sygdomsenhed. Og disse forskelle kan give anledning til samarbejdsproblemer og konflikter mellem sektorerne.

Ref.: Ugeskr Læger 2011;173(11):807-811