Ph.d. kursus på Forskningsenheden – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Ph.d. kursus på Forskn...

25. maj 2011

Ph.d. kursus på Forskningsenheden

Forskningsenheden for Almen Praksis i København er arrangør af ph.d. kurset “Writing articles from qualitative studies in general practice” den 26. og 27. maj.

I kvalitativ forskning er skrivning af en artikel det sidste trin i analysen. Det er her, resultaterne skal resumeres og præsenteres med videnskabelig styrke på en måde, så de bliver forståelige og egnede til offentliggørelse.

Evnen til at skrive videnskabelige artikler kan i vid udstrækning læres, men det er også en kunst, der kan udvikles. På kurset vil deltagerne stifte bekendtskab med hvilke udfordringer og diskussionsstrategier, det indebærer, i relation til deres egne projekter.
 
Kurset består af forelæsninger og gruppearbejde baseret på de studerendes forskningsprojekter. Det ledes af læge, post. doc. Ann Dorrit Guassora, der forelæser om videnskabelige udfordringer i skriveprocessen.

Desuden forelæser professor, dr. med. Kirsti Malterud, Forskningsenheden for Almen Praksis i Bergen, Norge om praktisk gennemførelse af skriveprocessen og om de strategiske overvejelser i møde med redaktør og reviewer, mens forskningsleder, praktiserende læge, dr. med. Susanne Reventlow, Forskningsenheden for Almen Praksis i København taler om tværfaglighed og flerfaglighed i artikler.

Deltagerne er alle ph.d. studerende, der arbejder med kvalitative metoder. Studerende med projekter relateret til almen praksis har fortrinsret, men kurset er åbent for alle.

Gruppeledere er praktiserende læge, post doc. Kirsten Lykke og speciallæge i almen medicin, post doc. Anette Davidsen.