Medicinstuderende vil gerne forske – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Medicinstuderende vil ...

31. maj 2011

Medicinstuderende vil gerne forske

Interessen for forskning er steget markant blandt medicinstuderende på KU indenfor de seneste år, og der samme er interessen for almen medicin. Katrine Johnsen er en af de studerende, der er blevet tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i København som forskningsassistent.

Katrine Johnsen har skrevet følgende om sig selv og baggrunden for, at hun har søgt ind på Forskningsenheden:

"Jeg er medicinstuderende på 10. semester og begyndte på Forskningsenheden for almen Praksis d. 1. februar 2011 for at arbejde et halvt år med et kvalitativt forskningsprojekt.

Efter 4½ år på medicinstudiet havde jeg lyst til et halvt år med plads til fordybelse.
Almen medicin har i flere år haft min særlige interesse, og som udgangspunkt ville jeg gerne beskæftige mig med et projekt hvor den praktiserende læge var i fokus, og hvor temaet Social ulighed i sundhed blev behandlet.

Jeg kontaktede derfor Forskningsenheden for Almen Praksis, og til mit held var der et igangværende større projekt – Velfærdsprojektet – som inkluderede mine interesser. Ud fra det igangværende projekt, og den, på daværende tidspunkt, planlagte dataindsamling blev mit projekt ”Den praktiserende læge i samarbejdet med socialforvaltningen, om børn og unge med psykosociale problemer” udformet.

Projektet er et kvalitativt studie med det helt overordnende formål at bidrage med viden, der dels kan styrke den praktiserende læges indsats i forhold til børn og unge med psykosociale problemer, dels kan give de praktiserende læger og socialforvaltningen et øget incitament til at styrke samarbejdet.

I Sundhedsstyrelsens nye vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er almen praksis placeret som en central samarbejdspartner for sundhedstjenesten i arbejdet med opsporing af og hjælp til børn og unge med psykosociale problemer.

Det er derfor relevant at undersøge, hvordan den praktiserende læge vurderer et barn med et givent psykosocialt problem, da den praktiserende læge, via de informationer han eller hun lægger vægt på og eventuelt videregiver, får betydning for, hvordan barnet eller den unge bliver vurderet og behandlet.

Velfærdsprojektet er et større projekt, og den del som Forskningsenheden er en del af, handler overordnet om risikotænkning blandt ansatte i kommunernes socialforvaltninger, og blandt praktiserende læger.

Da det projekt jeg beskæftiger mig med, er en del af velfærdsprojektet, er jeg også blevet en del af en forskergruppe der består af Praktiserende læge, ph.d. Kirsten Lykke, læge ,forskningsassistent Elisabeth Stougaard, forskningsleder, praktiserende læge, antropolog, dr.med. Susanne Reventlow og sociolog, lektor Morten Ejrnæs.

Det er spændende og lærerigt, og dermed en kæmpe fordel at være omgivet af kompetente og erfarne forskere, når man selv er helt grøn.

Jeg er ikke den første medicinstuderende, der har taget et halvt år ud af kalenderen for at arbejde med forskning på Forskningsenheden for Almen Praksis, og jeg bliver bestemt heller ikke den sidste.


Interessen for forskning blandt medicinstuderende på KU er steget markant indenfor de seneste år, det samme er interessen for almen medicin.

Jeg er formand for SAMS – de Studerendes Almen Medicinske Selskab i København, og her har vi, udover en generel fremgang i medlemstal og interesse for vores arrangementer, oplevet at flere og flere studerende henvender sig med spørgsmål angående muligheder for forskning indenfor almen medicin."