Leder: Fremtiden for de nationale sundhedssystemer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Leder: Fremtiden for d...

01. juni 2011

Leder: Fremtiden for de nationale sundhedssystemer

Sammen med bl.a. præsidenten for Royal College of General Practice i England Iona Heath har lektor og speciallæge i almen medicin John Brodersen fået optaget en leder i majnummeret af British Journal of Generel Practice.

De nationale sundhedssystemer, der i den vestlige verden er baseret på social solidaritet og finansieret af offentlige midler, er under stort pres i disse år. Både fordi udgifterne til flere og bedre behandlinger stiger i takt med, at ny teknologi udvikles, og – ikke mindst - fordi der bliver flere ældre.

I artiklen beskriver forfatterne en række årsager til og konsekvenser af den udvikling, og peger bl.a. på, at kravet om stadig flere overflødige behandlinger, en stigende frygt for sygdom og en stadig mindre accept af, at det normale kan se forskelligt ud, bidrager til at øge dette pres.

De sætter spørgsmålstegn ved værdien af, at et stigende antal ældre behandles medicinsk for flere og flere sygdomme, på trods af at kun ganske få videnskabelige undersøgelser kan dokumentere nogen effekt, ligesom de problematiserer de enorme summer, der bruges på screeningsprogrammer med kun ringe effekt, fordi frygt for sygdom og tidlig død anvendes som redskab i forebyggelsens navn.

Forfatterne ønsker med lederen at sætte fokus på den forfejlede opfattelse af, at moderne teknologi kan beskytte os mod lidelse og død, og efterlyser en debat om, hvordan både det enkelte individ og den enkelte læge skal håndtere døden og dens årsager, og hvilken behandling samfundet skal tilbyde, når livet lakker mod enden. 

Læs hele lederen her

John Brodersen deltog i øvrigt for nylig i en diskussion med filosof og læge Klemens Kappel om fosterscreeninger i Deadline 22.30 på DR2 (den 10. maj).