Medicin til alle? Selvfølgelig ikke – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Medicin til alle? Selv...

03. juni 2011

Medicin til alle? Selvfølgelig ikke

Forskere og praktiserende læger ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Universitetsklinikken - Almen Praksis ved Københavns Universitet har skrevet et debatindlæg i Ugeskrift for Læger.

I en tid, hvor Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation er enige om at gøre noget for at reducere det store medicinforbrug i Danmark, reagerer de seks forfattere kraftigt på, at de nye Guidelines for type 2-diabetes anbefaler blodsukkersænkende medicin (metformin) til alle patienter med nydiagnosticeret diabetes.

I Guidelines står der, at behandlingen ”bør påbegyndes inden for tre måneder, efter en sikker diagnose er stillet. Behandlingen bør iværksættes uafhængig af HbA1c (dvs. blodsukkerniveauet) samt sideløbende med og uden at afvente effekten af livsstilsintervention”.

Dette radikale råd er der simpelthen ikke solid forskningsmæssig evidens for. Det er desuden fornuftsstridigt at give medicin mod blodsukkeret til alle, når enkle livsstilsændringer ofte kan normalisere dette. Vi skal ikke tage ansvaret og initiativet fra vore patienter. Det er patienten, der skal bruge sin vilje til forandring, ikke lægen.

Niels de Fine Olivarius