Det tager tid – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Det tager tid

04. august 2010

Det tager tid

Praktiserende læge og seniorforsker, ph.d. Annette Sofie Davidsen har med forskningsleder, dr.med. Susanne Rewentlow som medforfatter netop fået offentliggjort en artikel i tidsskriftet Health (Volume 14, Issue 4, July 2010) om psykologisk intervention i almen praksis.
 
Med titlen: ”Det tager tid at komme ind i rytmen – og komme ned i tankeflow.”
En kvalitativ undersøgelse af oplevelsen af tid og narrativer i psykologisk intervention i almen praksis.

Undersøgelsen handler om, hvilken rolle tid spiller i forhold til behandlingen af patienter med psykiske problemer i almen praksis.
Praktiserende læger behandler flere end 90 pct. af patienter med psykiske lidelser. Men mange læger anser tidspresset i konsultationen som en hindring for at engagere sig i psykologisk behandling. Annette Sofie Davidsen satte sig for at undersøge, hvordan tid spillede ind på samtaleterapi, og hvilken indflydelse tid havde på behandlingen af følelsesmæssige problemer i en rutinemæssig konsultation.
Hun valgte en kvalitativ tilgang og gennemførte interviews med 14 praktiserende læger samt overværede en række konsultationer. 11 af de deltagende læger tilbød samtaleterapi til deres patienter.
Resultaterne viste, at tid er et mangeartet begreb. Det er vigtigt at have tid nok i kalenderen, men også at kunne synke ind i en slags tidløshed sammen med patienten. Desuden er der det særlige i almen praksis, at man har kontakt med patienten i et langstrakt tidsforløb gennem mange konsultationer.
Annette Sofie Davidsen konkluderer, at det er nødvendigt for lægen at være opmærksom på de forskellige former for tid for at kunne forbedre behandlingen af psykisk sygdom i almen praksis. Desuden er det vigtigt, at der såvel politisk som organisatorisk skabes de nødvendige tidsmæssige vilkår for en optimal behandling.

Læs artiklen her: http://hea.sagepub.com/content/14/4/348.abstract