Det er tid til nordisk kongres i Tromsø – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Det er tid til nordisk...

08. juni 2011

Det er tid til nordisk kongres i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og Forskningsenheden for almen praksis i København samles til socialt og faglig mødepunkt under Nordisk Kongres i Tromsø.

Den 17. Nordiske Kongres i Almen Medicin finder sted i Tromsø i det nordlige Norge fra den 14. til den 17. juni.

En lang række forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København deltager i kongressen og vil med posters, foredrag eller ved symposier fremlægge deres forskning for kongresdeltagerne.

Under kongressen i Tromsø deltager en stor del af forskerne desuden i et fælles arrangement med forskningsenheden i Bergen. 

Mødet er arrangeret af post. doc. læge Ann Dorrit Guassora fra København og professor, dr. med. Kirsti Malterud fra Bergen, og formålet med arrangementet er at give forskerne fra de to enheder lejlighed til at lære hinanden lidt bedre at kende og blive bekendt med hinandens forskning og kompetencer.

Forskerne får mulighed for at danne sig et billede af mulige bedømmere til ph.d.-afhandlinger, og andre vil måske kunne se muligheder for samarbejde eller et udlandsophold.

Mødet finder sted onsdag eftermiddag, og de enkelte forskere vil få lejlighed til at give en kort præsentation af deres projekt