Nyt ansigt på Forskningsenheden – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Nyt ansigt på Forsknin...

28. juni 2011

Nyt ansigt på Forskningsenheden

Louise Løgstrup, 31 år og uddannet læge i 2008 vil hen over sommeren være tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis, idet hun har fået tildelt en flexplads og arbejder med at skrive et udkast til en artikel på baggrund af kvantitative danske data fra projektet ”Medical homes”.

Louise har det sidste års tid arbejdet sammen med Tina Eriksson på projektet ”Medical homes” (MH), der omhandler kronikkeromsorg i almen praksis.
 
Kort fortalt omfatter MH kortlægning af forskellige begreber, der karakteriserer gode primære sundhedsydelser, eksempelvis tilgængelighed, koordinering af behandling og helhedsorienteret behandling.

Med udgangspunkt i disse blev udfærdiget tre evalueringsskemaer, hhv. et patientspørgeskema, et spørgeskema til en praksislæge og en praksistjekliste. Patientspørgeskemaet var stilet til patienter, med en eller flere kroniske lidelser.

Projektet blev gennemført i fem lande, Holland, Belgien, Tyskland, England og Danmark og bestod dels af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som blev fulgt op af kvalitative telefoninterviews med de otte praktiserende læger fra hvert land, der opnåede de bedste samlede resultater på tværs af de forskellige kategorier i patientbesvarelserne.

I Danmark valgte vi også at lave en test-retest analyse blandt patienter der tilkendegav vi godt måtte sende endnu et spørgeskema efter et år.

Test-retest spørgeskemaet indeholdt også en kort version af PACIC, et andet patientspørgeskema, der er stilet til kroniske patienter, og som er mere brugt i Europa.

Meningen hermed var at kunne sammenligne resultaterne fra de to spørgeskemaer for de samme patienter.

Projektet var forankret i DAK-E i samarbejde med Audit Projekt Odense (APO) som stod for dataindsamling og indtastning i Danmark.

Der er tre internationale artikler undervejs, og derudover er der planlagt mindst to artikler på basis af det danske materiale.

Louise har lidt forskererfaring fra tidligere, indenfor kvalitetsudvikling, med et første- og et anden-forfatterskab på to artikler om organisatorisk udvikling i almen praksis.

Karrieremæssigt har hun en introduktionsstilling i almen medicin, gennem turnus kombineret med et halvt års vikariat i en nordnorsk almen praksis.

Louise har netop fået hoveduddannelsesstilling i almen medicin i Region Sjælland, som hun påbegynder i 2012 efter endt barsel.