Det sociale system stresser forældre til handicappede børn – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Det sociale system str...

11. august 2011

Det sociale system stresser forældre til handicappede børn

En undersøgelse fra praktiserende læge og forsker ved Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet Anette Graungaard viser, at forældre til et handicappet barn oplever kontakten med det sociale system som en stor og svær udfordring.

Af Helle Tougaard
Journalist ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Forældre, der får et svært handicappet børn, havner midt i en kæmpe udfordring.
De skal håndtere, at drømmen om det lille nye barn slår revner, og oveni det skal de bruge mange ressourcer på at slås med et system, som de ellers troede, var til for at hjælpe dem. Det stresser dem og øger belastningen i en situation, hvor de i forvejen er udfordret på mange områder.

»Forældrene forventer, at systemet behandler dem med omsorg og respekt, men de opdager snart, at virkeligheden ser ganske anderledes ud,« siger praktiserende læge og forsker ved Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet Anette Graungaard.

Hendes undersøgelse, det netop er offentliggjort i tidsskiftet Danish Medical Bulletin og bygger på interviews med 16 forældre til handicappede børn viser, at forældrene oplever en manglende kontinuitet mellem sundheds- og socialsektoren, de føler, at den information de får, er utilstrækkelig, og de føler, at de er oppe imod et bureaukratisk system, hvor sagsbehandleren opleves som en modpart.

»Forældre har både brug for praktisk hjælp, det kan fx være i form af hjælpemidler, boligændringer, specialinstitution og tilskud til medicin samt lønkompensation, for information og for støtte, men ingen af disse behov blev tilstrækkelig imødekommet,« siger Anette Graungaard.

Undersøgelsen peger også på, at mødet med det sociale system øger forældrenes
usikkerhed på fremtiden, mindsker deres mulighed for have kontrol over eget liv og bidrager til, at de oplever en identitetskrise med øget stress til følge.

Selv om der er forskel på, hvordan det sociale system er organiseret fra land til land, viser mange udenlandske undersøgelser, at belastningen ved at have et handicappet barn i høj grad er afhængig af socioøkonomiske faktorer og at måden, støtten bliver opnået på, er lige så vigtig som den konkrete hjælp, der ydes.

Anette Graungaard konkluderer, at sundhedspersonale derfor bør være opmærksomt på, at kontakten med det sociale system kan være årsag til, at forældrene er stressede, og at de betragtelig stress hos forældrene, og at de kan have stort behov for støtte.

Undersøgelsen kan læses i Danish Medical Bulletin 58/6: Becoming a client of the Danish social service system increases stress in parents of disabled infants.

Videnskab.dk skrev om undersøgelsen den 21. juli 2011. Læs artiklen her