Ph.d. projekt om konsekvenser af lungekræftscreening – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Ph.d. projekt om konse...

01. november 2011

Ph.d. projekt om konsekvenser af lungekræftscreening

Forskningsassistent læge Jakob Fraes Rasmussen har påbegyndt sit ph.d. projekt om konsekvenser af lungekræftscreening.

CT-skanning af lungerne kan opspore lungekræft på et tidligt tidspunkt. Derfor kan CT-skanning måske være en egnet screeningstest.

Formålet med dette ph.d. projekt er at analysere de psykosociale konsekvenser ved at deltage i et forsøg med screening for lungekræft ved hjælp af CT-skanning med fokus på de falsk positive skanningssvar.
 
På Gentofte Hospital er der fra 2004-2010 blevet gennemført et randomiseret screeningsforsøg, DLCST, som involverer 4.104 frivillige forsøgspersoner, hvor halvdelen fik årlige CT-skanninger af lungerne med blandt andet med følgende formål:

• At undersøge om screening med CT-skanning af lungerne nedsætter dødeligheden af
lungekræft.

• At vurdere de psykosociale konsekvenser af at deltage i screeningsprojektet med fokus på konsekvenserne af at få en falsk alarm.

I løbet af prævalensrunden er der udviklet et nyt specifikt spørgeskema til måling af de psykosociale konsekvenser af screening for lungekræft.