Behov for kritik af selvtests – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Behov for kritik af se...

23. november 2011

Behov for kritik af selvtests

Der er grund til at forholde sig kritisk til de stadig mere udbredte selvtests. Det viser en rapport fra Teknologirådet udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af John Brodersen og Bibi Hølge-Hazelton fra FE.

Et af problemerne med selvtests er ifølge rapporten, at det er svært at danne sig et overblik over dem. For selvom de skal CE-mærkes, har man som producent ikke pligt til at melde produktet til Lægemiddelstyrelsen. Herudover gør salget af selvtests over internettet det svært at overvåge markedet for disse produkter.

Et andet problem med selvtestene, som rapporten peger på, er, at de bør være ordentligt testet i forhold til slutbrugerne, inden de sendes på markedet. For eksempel skal testene afspejle brugernes adfærd, men også afspejle den befolkning, som brugeren er en del af.

Slutbrugerne er særlig vigtige, fordi et snævert fokus på effektive tests kan skabe unødig bekymring. Dette kan for eksempel ske ved, at testen fortæller brugeren, at vedkommende er syg, mens der i virkeligheden er tale om en helt normal variation hos brugeren. På denne baggrund, konkluderer rapporten, er der behov for, at der stilles strengere krav til køb og salg af selvtests.

Rapporten kan downloades fra Teknologirådets hjemmeside.