Lotte Hvas modtager Carlsbergs Mindelegat – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Lotte Hvas modtager Ca...

28. november 2011

Lotte Hvas modtager Carlsbergs Mindelegat

 Praktiserende læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København Lotte Hvas er modtager af Carlsbergs Mindelegat 2011.

»Carlsbergs Mindelegat går i år til en praktiserende læge, der i den grad har formået at markere sig konstruktivt i den offentlige debat. Hun har sine meningers mod. Hun tør tage et standpunkt, og hun er rigtig god til at forklare svære sundhedsfaglige og etiske problemstillinger i et letforståeligt sprog.”

Sådan indledte medlem af Lægeforeningens bestyrelse Jette Dam-Hansen, da hun begrundede valget af praktiserende læge Lotte Hvas som årets prismodtager.

Prismodtageren skal være en praktiserende læge, der i særlig grad har gjort sig fortjent gennem sin praktiske lægegerning, og hvis virke og indsats kan tjene som et mønster for kollegerne.

Og Lotte Hvas har om nogen med sin evne til i vigtige diskussioner at tage afsæt i almen praksis været med til at placere almen praksis centralt i sundhedsvæsenet og samfundet generelt.

Som et markant medlem af og i en periode næstformand for Etisk Råd og med sin disputats ”Medicin til raske – en syg idé” har Lotte Hvas i høj grad taget hul på diskussionen om sygeliggørelse af raske mennesker, og været med til at sætte fokus på, at sundhedsvæsenet kan være med til at skabe usundhed.

Jette Dam-Hansen fremhævede, at Lotte Hvas til stadighed er med til at fastholde fokus på behandlingen af sygdom som lægers kerneområde og påpege vigtigheden af, at læger nemt kan komme til at bruge tiden forkert ved at tage sig af de raske med risiko for sygdom frem for af de patienter, der virkelig har brug for det.

I sin tale lagde Lotte Hvas vægt på, at hun ikke nødvendigvis blander sig i debatten for at overbevise nogen om, at hun har ret.

Det er skyldes mere, at hun gerne vil sætte ord på nogle holdninger og tanker, som findes blandt befolkning, patienter og ikke mindst blandt hendes kolleger fra den symbolske ølkasse, hun har haft at stå på som næstformand i Etisk Råd.

»Mit engagement ligger i at tage de raskes perspektiv. Der er nok af dygtige kolleger og talrige patientforeninger, der slås for de syge. Samtidig leder en samlet lægemiddelindustri efter nye markeder, som kan aftage medicin. Men hvem kæmper for de for retten til at være rask? Jeg vil gerne slå et slag for, at vi skal have en patientforening for raske,« sagde Lotte Hvas bl.a. og fortsatte:

»Hvis raske mennesker kunne få lov til at være raske uden vores indblanding, ville der være bedre mulighed for os til at tage os af de syge, de skrøbelige, de svage ældre, de psykiske patienter og de dårligt fungerende børn.«

Carlsbergs Mindelegat er et rejselegat, og Lotte Hvas vil derfor anvende beløbet til at rejse ud i verden og studere historiernes betydning for menneskers sygdom og sundhed, også kaldet narrativ medicin.

Læs Jette Dam-Hansens tale til Lotte Hvas her:

Læs Lotte Hvas’ takketale her: